Rok 2019 jest dla Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB wyjątkowy. Oprócz jubileuszu 100-lecia utworzenia PIG, obchodzony jest także jubileusz 70-lecia Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu. Z tej okazji, na wrocławskim Rynku stanęła wystawa okolicznościowa, prezentująca historię, dokonania i najważniejsze obszary działalności naszej placówki terenowej. Wystawę można było oglądać do 19 maja 2019 r.

Decyzją dyrektora PIG Jana Czarnockiego z dnia 30 kwietnia 1949 r. została powołana regionalna placówka Państwowego Instytutu Geologicznego we Wrocławiu pod nazwą Instytut Dolnośląski. Inicjatorem jej powstania i pierwszym kierownikiem był prof. Henryk Teisseyre. Pierwsza siedziba nowej jednostki PIG mieściła się w Katedrze Geologii Ogólnej Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Prusa. Wkrótce rozpoczęła się odbudowa i adaptacja budynku przy ul. Jaworowej 19, w którym Oddział mieści się do dzisiaj.

2019 budynek 3

Budynek Oddziału Dolnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB przy Al. Jaworowej 19 we Wrocławiu

Od 1951 r. Instytut Dolnośląski nosił nazwę Stacji Terenowej Państwowego Instytutu Geologicznego, a od 1965 r. Oddziału Dolnośląskiego PIG. Od samego początku głównym zadaniem Oddziału było rozpoznanie budowy geologicznej Dolnego Śląska. Dlatego już we wczesnych latach 50. rozpoczęto prace nad podstawową mapą geologiczną regionu w skali 1:25 000. W następnej dekadzie Oddział zintensyfikował swoje wysiłki, zwłaszcza w dziedzinie badań regionalnych i surowcowych. Kolejne lata (połowa lat 70. – koniec 80.) były okresem intensywnych prac badawczych i rozpoznawczych, po którym nadszedł czas na syntezę ich wyników. Opracowywano i publikowano nowe typy map i atlasów geologicznych w różnych skalach. Oddział Dolnośląski PIG podjął też nowe formy działalności związane z ochroną środowiska abiotycznego.

wroclaw4

Wystawa z okazji 70-lecia Oddziału Dolnośląskiego PIG została otwarta na Rynku we Wrocławiu 25 kwietnia 2019 r.

 wroclaw

Wystawa prezentuje historię, dokonania i najważniejsze obszary działalności Oddziału Dolnośląskiego PIG - PIB

 wroclaw2

Wystawę można było oglądać do 19 maja 2019 r.

Zobacz: pdf Wystawa z okazji 70-lecia Oddziału Dolnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB (33.75 MB)

 

Zobacz poszczególne plansze Wystawy z okazji 70-lecia Oddziału Dolnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB:

 

 

logo nfosgw dofinansowanie Wystawa została zrealizowana w ramach tematu "Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej" i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.