Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) jest jednym z najstarszych polskich instytutów naukowych. 7 maja 2019 r. w Muzeum Geologicznym odbyła się Uroczysta Sesja Jubileuszowa z okazji 100-lecia Instytutu. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele rządu, świata nauki i przemysłu, obecni i emerytowani pracownicy Instytutu oraz dyrekcja PIG - PIB.

Obchody setnej rocznicy powstania Instytutu objęte zostały Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W komitecie honorowym zasiedli Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych prof. Leszek Rafalski, p.o. Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Marek Ryszka oraz Prezydent Europejskich Służb Geologicznych Zdenek Venera.

W uroczystościach uczestniczyli m.in. Dyrektor Generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Grażyna Ignaczak – Bandych, Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. polityki surowcowej państwa prof. Mariusz Orion Jędrysek, Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa, Prezydent Europejskich Służb Geologicznych Zdenek Venera, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych prof. Leszek Rafalski, Poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki, Senator RP prof. Krystian Probierz, Główny Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Andrzej Przybycin,  Wiceprezes PGNiG Michał Pietrzyk, Doradca Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Christian Młynarek, Zastępca Prezesa NFOŚiGW Michał Bąk, Zastępca Prezesa Wód Polskich Joanna Kopczyńska i Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Wojtacha. Jubileusz uświetnili swoją obecnością również Ambasador Kanady Leslie Scanlon, Ambasador Demokratycznej Republiki Konga Clementine Shakembo Kamanga oraz przedstawiciele Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej.

Uroczystość poprowadził Zastępca dyrektora PIG-PIB ds. badań i rozwoju prof. dr hab. inż. Przemysław Borkowski.

 2


– Muzeum Geologiczne, w którym dzisiaj się znajdujemy, jest miejscem szczególnym i nie tylko dla nas jest symbolem polskiej geologii. W tym miejscu pracowali wybitni geolodzy i badacze, których osiągnięcia wpłynęły na losy polskiej nauki, geologii i gospodarki
– tymi słowami otworzyła jubileusz dyrektor PIG-PIB dr Agnieszka Wójcik. – PIG to przede wszystkim pracownicy, to dzięki nim osiągnęliśmy tak wiele. Bez Was te wszystkie sukcesy nie byłyby możliwe, bez Waszej wiedzy, zaangażowania i poświęcenia nie byłoby efektów. Bardzo dziękuję za to i proszę o dalszą owocną współpracę – kontynuowała dyrektor Instytutu. – Przed nami dalsze wyzwania, które stawia przed nami rozwijająca się gospodarka. XXI w. to nie tylko badania geologiczne lądów i mórz. Nowoczesne technologie pozwalają nam sięgnąć dalej. W najbliższej perspektywie przed nami badania geologiczne den oceanów, a może i kosmosu – podkreśliła dr Agnieszka Wójcik.

6


Istotnym punktem programu Uroczystej Sesji Jubileuszowej była prezentacja pozwalająca na powrót do najlepszych chwil z długiej historii Instytutu. Prezentację na temat osiągnięć i historii przedstawili długoletni i zasłużeni pracownicy Państwowego Instytutu geologicznego - dr hab. Stanisław Wołkowicz, prof. PIG-PIB oraz prof. dr hab. Tadeusz Peryt.

18


List od Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytała Dyrektor Generalna Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych. – Chcę złożyć Państwu gratulacje, wyrazić uznanie dla Państwa dokonań i z serca podziękować za profesjonalną służbę podejmowaną dla coraz pełniejszego poznawania i ochrony tego wielkiego wspólnego dobra naszego narodu, jakim jest dziedzictwo naturalne Rzeczypospolitej – pisze w liście do PIG-PIB Prezydent RP Andrzej Duda. – Wspomnienie o genezie i wspaniałych zasługach Państwa Instytucji i środowiska kieruje myśl także ku naszym czasom. I my, współcześni bowiem musimy, wzorem naszych poprzedników, dokładać wszelkich starań by rozwijać wiedzę o zasobach naturalnych i roztropnie czerpać z ojczystego bogactwa – podkreślił w liście Prezydent. 

Prezydent Andrzej Duda z okazji Jubileuszu nadał odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Państwowego Instytutu Geologicznego, które wręczyła Grażyna Ignaczak - Bandych.

Za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju geologii Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali:

 • dr Zbigniew Frankowski,
 • dr Piotr Herbich.

29


Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju geologii Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony został:

 • dr hab. Jan Prażak, prof. PIG-PIB.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

 • dr hab. Katarzyna Jarmołowicz - Szulc, prof. PIG-PIB,
 • dr hab. Sławomir Oszczepalski, prof. PIG-PIB,
 • mgr Elżbieta Przytuła,
 • dr hab. Magdalena Sikorska - Jaworska prof. PIG-PIB,
 • prof. dr hab. Szymon Uścinowicz.

36


Premier Mateusz Morawiecki w liście do uczestników uroczystości jubileuszu pogratulował wszystkim pracownikom PIG-PIB oraz osobom z nim związanym. – 100-lecie Instytutu to stulecie dla nauki i gospodarki. Dzisiaj ponad 800 pracowników Instytutu prowadzi badania, które współtworzą przyszłość polskiego przemysłu, a także ochrony środowiska. Tutaj w Instytucie widać, że nauka jest i powinna być najważniejszym motorem rozwoju gospodarki – pisał premier w liście. Odczytano także listy od Marszałka Sejmu RP, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina oraz Prezesa PGNiG Piotra Woźniaka.

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk w wystapieniu zwrócił uwagę, że dzięki pracy wielu pokoleń geologów Polska ma zinwentaryzowane zasoby geologiczne. Zachęcił także do wzięcia udziału w dialogu nad zmianami w prawie geologicznym i górniczym oraz nad trwającymi pracami w parlamencie dotyczącymi Polskiej Agencji Geologicznej.

37


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju i zarazem Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa prof. Mariusz Orion Jędrysek w wystąpieniu zaznaczył, że PIG-PIB będzie wzmacniany od strony naukowej. Przypomniał, że całość finansowania geologii uzależniona jest od produkcji górniczej, dlatego należy wspierać górnictwo i administrację geologiczną. Stąd konieczność wypełnienia luki pomiędzy nauką, przemysłem a administracją, czyli powołanie Polskiej Agencji Geologicznej i wzmocnienia PIG-u. Wzmocnienie PIG-u to także plany rozbudowy Muzeum Geologicznego, o których poinformował Główny Geolog Kraju. – Czynię wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego  starania, aby te inwestycje poprowadzić. Chciałbym również, aby PIG stał się hubem naukowym z zakresu szeroko pojętej geologii, ponieważ cały czas branża geologiczna rozszerza swoją działalność o elementy środowiskowe, o badania den oceanicznych. W związku z tym potrzeby naukowe rosną – podkreślał prof. Jędrysek.  
 

49


Prof. Mariusz Orion Jędrysek wręczył również dyplomy nadania stopni górniczych oraz wspólnie z Ministrem Środowiska Henrykiem Kowalczykiem i Dyrektor PIG-PIB dr Agnieszką Wójcik otworzył wystawę poświęconą historii Instytutu i jego miejscu w polskiej geologii. Odsłonił także tablicę okolicznościową z okazji 100 - lecia Instytutu przy głównym wejściu do Muzeum Geologicznego.

Stopnie górnicze otrzymali:

 • dr Agnieszka Wójcik, Dyrektor PIG-PIB,
 • prof. dr hab. inż. Przemysław Borkowski, Zastępca dyrektora PIG-PIB ds. badań i rozwoju,
 • dr Janusz Jureczka, Dyrektor Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB,
 • dr Wojciech Jegliński, Dyrektor Oddziału Geologii Morza PIG-PIB,
 • dr Adam Mydłowski, Zastępca dyrektora PIG-PIB ds. ogólnych oraz Dyrektor Oddziału Dolnośląskiego,
 • dr Sylwester Salwa, Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB,
 • dr Artur Skowronek, Dyrektor Oddziału Pomorskiego PIG-PIB,
 • dr Małgorzata Woźnicka, Kierownik Programu Hydrogeologia i Środowisko w PIG-PIB,
 • prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka,
 • prof. dr hab. Zdzisław Migaszewski,
 • Sławomir Wilk,
 • Sławomir Filar.

Przewodniczący Kapituły Złotej odznaki PIG-PIB dr hab. Stanisław Wołkowicz wręczył złote odznaki PIG-PIB. Odznaki te otrzymali:

 • Jolanta Cabalska,
 • dr Maciej Kłonowski,
 • dr Marek Markowiak,
 • Krzysztof Sokołowski,
 • Eugeniusz Sztromwasser,
 • dr Tatiana Woroncowa - Marcinkowska,
 • Iwona Walentek.

Podczas Uroczystej Sesji redaktor naczelny „Monitora Rynkowego” i „Monitora Biznesu” Jakub Lisiecki na ręce dyrektor PIG-PIB, dr Agnieszki Wójcik wręczył  Instytutowi nagrodę „Symbol 2019”. Nagroda „Symbol 2019” jest wręczana od 2010 r. przez redakcje „Monitora Biznesu” w „Rzeczpospolitej” oraz „Monitora Rynkowego” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Instytut został uhonorowany nagrodą za całokształt działalności tytułem „Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2019”.

Uroczystość uświetniły występy kwartetu smyczkowego Vinyl String Quartet oraz chóru PIG-PIB.

44


3


Po zakończonej Sesji Jubileuszowej dokonano uroczystego otwarcia wystawy w Muzeum Geologicznym PIG-PIB, która została przygotowana z okazji 100-lecia Instytutu. Jest to wydzielona tematycznie ekspozycja przybliżająca największe odkrycia złóż surowców mineralnych dokonanych przez pokolenia pracowników Instytutu. Na wystawie dużo miejsca poświęcono aktualnej działalności Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB, jako instytucji wypełniającej zadania państwowej służby geologicznej oraz jej eksperckiej i edukacyjnej roli w zakresie geologii.

59


Po części oficjalnej nastąpiło spotkanie w ogrodach Instytutu, gdzie goście mieli możliwość skosztowania jubileuszowego tortu.

0


63

Państwowy Instytut Geologiczny - PIB prowadzi wszechstronne badania budowy geologicznej kraju, których celem jest praktyczne wykorzystanie zgromadzonej wiedzy w gospodarce narodowej i ochronie środowiska. Dzięki badaniom prowadzonym przez PIG-PIB zostały odkryte najważniejsze polskie złoża surowców mineralnych, co przyczyniło się do rozwoju gospodarki kraju. Były to przede wszystkim złoża żelaza, miedzi, srebra, węgla kamiennego, węgla brunatnego, soli kamiennych i potasowych oraz fosforytów i siarki. Aktualnie obok działalności naukowej we wszystkich dziedzinach nowoczesnej geologii, Instytut wypełnia również zadania państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej. Zapewnia bezpieczeństwo państwa w zakresie gospodarki zasobami surowców mineralnych i wód podziemnych, monitoruje stan środowiska geologicznego i ostrzega o zagrożeniach naturalnych.

Wystawa "100 lat Państwowego Instytutu Geologicznego"

Galeria zdjęćTekst: Jarosław Chilmon
Zdjęcia: Wojciech Kurek, Paweł Derkowski

logo nfosgw dofinansowanie Uroczystość Jubileuszu 100-lecia PIG-PIB została zrealizowana m.in. w ramach tematu "Upowszechnianie wiedzy  z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej" i dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej