Konferencja naukowo - szkoleniowa "Od podnóża Tatr po brzeg Karpat... Współczesne wyzwania kartografii geologicznej"

Pobierz jako plik iCal
Od 17.09.2019
Do 20.09.2019
LOKALIZACJA 
Oddział Karpacki Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB, ul. Skrzatów 1, Kraków
ORGANIZATORZY 
Oddział Karpacki Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB

  pdf KOMUNIKAT 3 (2.08 MB)

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowo - szkoleniowej „Od podnóża Tatr po brzeg Karpat - współczesne wyzwania kartografii geologicznej" organizowanej przez Oddział Karpacki Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego.

W ramach konferencji odbędą się sesja referatowa i posterowa (17 września) oraz trzydniowa sesja terenowa (18, 19 i 20 września). Celem sesji terenowych jest zaprezentowanie odsłonięć geologicznych na terenie Karpat zewnętrznych i wewnętrznych, których utwory dokumentują procesy i zjawiska sedymentacyjne oraz tektoniczne pozwalające odtworzyć genezę górotworu Karpat.

Konferencja jest przeznaczona głównie dla geologów, kartografów, pracowników przedsiębiorstw geologicznych i firm naftowych. Szczególnie serdecznie zapraszamy młodych adeptów geologii oraz doktorantów i studentów.

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI

Sesja naukowa:

17 września 2019 r. (wtorek), Oddział Karpacki PIG-PIB, Kraków, ul. Skrzatów 1

Sesja terenowa:

18, 19 i 20 września 2019 r. (środa, czwartek, piątek). Miejsce zakwaterowania podczas sesji terenowej: Hotel Szczawnica Park Resort & SPA, ul. Główna 25, Szczawnica (www.szczawnica-park.pl)

partner esri

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

Dzień 1 (wtorek, 17.09.2019 r.)

Sesja naukowa

 • referat: 20 min (+ 5 min. na dyskusję)

8.00-9.00 Rejestracja uczestników (dodatkowo podczas przerw między sesjami)
9.00-9.15 Otwarcie konferencji
9.15-9.45 Wprowadzenie w zagadnienia konferencji – Leszek Jankowski
9.45-10.00 Przerwa kawowa
10.00-10.25 Geologiczne uwarunkowania rozwoju rzeźby Karpat Zachodnich: od analizy form rzeźby do reinterpretacji budowy geologicznej – Leszek Jankowski, Włodzimierz Margielewski
10.25-10.50 Rozwój geodynamiczny Karpat na przykładzie omówienia budowy geologicznej na linii Uście Gorlickie – Gorlice - Strzeszyn – Jaromir Probulski
10.50-11.15 Drogi migracji węglowodorów – Grzegorz Leśniak
11.15-11.30 Przerwa kawowa
11.30-11.55 Analiza materii organicznej w świetle ultrafioletowym jako nowe źródło informacji na temat środowiska sedymentacji osadów powstających w warunkach anoksycznych na przykładzie warstw menilitowych – Anna Filipek, Marcin Barski, Anna Wysocka, Leszek Jankowski
11.55-12.20 Kompilacja wyników badań paleotermicznych z analizą anomalii radonowych jako narzędzie w kartografii geologicznej – przykłady z Karpat Zachodnich - Sylwia Kowalska, Leszek Jankowski, Jaromir Probulski, Rafał Skupio, Marek Dohnalik
12.20-12.45 Doniesienia mineralogiczno – geochemiczne a nowe wyzwania badawcze – Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
12.45-13.30 Lunch
13.30-13.55 Geneza, sedymentacja i ewolucja strukturalna basenu orawskiego – Maciej Łoziński, Anna Wysocka, Mirosław Ludwiniak, Michał Śmigielski
13.55-14.20 Nannoplankton wapienny i otwornice z serii skałkowej w rejonie Zaskala w nowym spojrzeniu na genezę i rozwój pienińskiego pasa skałkowego (jednostka złatniańska) – Małgorzata Jugowiec, Leszek Jankowski, Andrzej Szydło
14.20-14.45 Wsparcie realizacji zadań związanych z geologią za pomocą oprogramowania ArcGIS. Panel operacyjny z mapą oraz aplikacje mobilne do pracy w terenie – Karolina Karpisz, Tomasz Letmański
14.45-15.00 Zakończenie sesji naukowej
15.30-16.00 Zbiórka uczestników sesji terenowej i wyjazd do bazy noclegowej w Szczawnicy
20.00 Uroczysta kolacja (Hotel Szczawnica Park Resort & SPA)

 

Sesja posterowa (17.09.2019 r.)

 • postery: prezentacja od godz. 9 - 15 (dyskusja w trakcie przerw między sesjami)

 1. Profil serii śląskiej w zachodniej części Małego i Średniego Grojca – Martyna Czarny

 2. Osady zbiorników osuwiskowych jako źródło danych paleoekologicznych i paleoklimatycznych – Wojciech Granoszewski, Justyna Ryłko

 3. Uwagi dotyczące rozwoju i pozycji stratygraficznej osadów formacji menilitowej w rej. Kobielnika k. Wiśniowej (polskie Karpaty Zewnętrzne) – Urszula Hara, Leszek Jankowski, Andrzej Szydło

 4. Generalizacja litologiczna Karpat na potrzeby badań podatności na ruchy masowe – Aneta Janeczek, Anna Ochmańska, Marta Walatek, Tomasz Malata

 5. Nannoplankton wapienny i otwornice z serii skałkowej w rejonie Zaskala w nowym spojrzeniu na genezę i rozwój pienińskiego pasa skałkowego (jednostka złatniańska) – Małgorzata Jugowiec, Leszek Jankowski, Andrzej Szydło

 6. Przestrzenna zmienność właściwości fizyko-mechanicznych skał klastycznych - Dominik Łukasiak, Paweł Łukaszewski

 7. Mapa geomorfologiczna masywu Babiej Góry 1:10 000 (Polska, Słowacja) – Piotr Kłapyta

 8. Peperyty najwcześniejszej kredy (berias) w jednostkach wulkanogeniczno - osadowych ukraińskich Karpat (na tle historii badań Gór Czywczyńskich przez polskich geologów) – Michał Krobicki

 9. Wyniki wiercenia Krajno PIG-1 – Paweł Kuć, Piotr Lenik, Sylwester Salwa, Jakub Bazarnik

 10. Mikroskamieniałosci z formacji istebniańskiej: stratygrafia i środowisko depozycji na przełomie kredy i paleogenu (polskie Karpaty zachodnie) – Andrzej Szydło, Barbara Słodkowska, Piotr Nescieruk, Piotr Strzeboński

 11. Osuwiska w polskich Karpatach w ujęciu statystycznym na podstawie wyników projektu SOPO – Zespół realizujący projekt SOPO

 

Dzień 2, 3, 4 (18-20.09.2019 r., sesja terenowa)

18.09.2019 r. (środa)

 • Rejon dorzecza Wielkiego Rogoźnika:
  prezentowana problematyka: Kompleksy chaotyczne (m.in. pot. Trawny) oraz zakończenie sedymentacji w tym rejonie Karpat
 • Rejon potoku Grajcarek:
  prezentowana problematyka: Melanże tektoniczne oraz tzw. „warstwy ze Sztolni”

19.09. 2019 r. (czwartek)

 • Rejon Babiogórski (dolina Skawicy):
  prezentowana problematyka: Postoorogeniczne etapy rozwoju tektonicznego Karpat; ekstensja orogeniczna w Karpatach oraz etap przesuwczości; nowe ujęcie problemów geomorfologii Karpat
 • Rejon Karpat brzeżnych
  prezentowana problematyka: Melanże tektoniczne strefy brzegowej, problem tzw. jednostki podśląskiej


20.09.2019 r. (piątek)

 • Rejon Nowego Rybia
  prezentowana problematyka: Problemy jednostki podśląskiej, facje brzegowe basenu Karpat
 • Pieninki Skrzydlańskie
  prezentowana problematyka: Zagadnienia geomorfologii strefy lanckorońsko-żegocińskiej
 • Rejon Wiśniowej
  prezentowana problematyka: Kompleksy chaotyczne rejonu okna tektonicznego Wiśniowej

Powrót do Krakowa w godz. 15.00-16.00

WAŻNE TERMINY

 • rejestracja uczestnictwa do 5.09.2019 r.*
 • ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej 5.08.2019 r.
 • III komunikat do 5.09.2019 r.

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji uczestników sesji terenowej ze względu na ograniczone możliwości transportu i bazy noclegowej.

KOSZT KONFERENCJI

Całkowity koszt udziału w konferencji (sesja naukowa i sesja terenowa):

 • 1500,00 zł (brutto),
 • 1400,00 zł (brutto) - studenci, doktoranci.

Pełna opłata konferencyjna obejmuje koszty cateringu podczas sesji naukowej (przerwy kawowe, lunch) oraz koszty udziału w sesji terenowej (transport, 3 noclegi, wyżywienie oraz udział w uroczystej kolacji w dniu 17.09.2019 r.).

Dodatkowo ustalono odrębny koszt udziału tylko dla uczestników sesji naukowej na kwotę 150,00 zł (brutto) płatną do 30.08.2019 r.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy:
GETIN NOBLE BANK S.A.: 38 1560 0013 2234 7059 4000 0005, z tytułem wpłaty obejmującym imię i nazwisko uczestnik.

UWAGA! OSTATECZNY TERMIN WNIESIENIA OPŁATY KONFERENCYJNEJ – 30.08.2019 r.

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Konferencja jest organizowana w ramach projektu: Współpraca w zakresie kartografii geologicznej na przygranicznych regionach Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy. Wydarzenie jest dofinansowane ze środków NFOŚiGW. Materiały konferencyjne obejmą treść wystąpień poruszających problematykę konferencji, w tym także komunikaty dotyczące badań prowadzonych na obszarze Karpat w Oddziale Karpackim PIG - PIB. Ukażą się one w dedykowanym dla uczestników Przewodniku do wycieczek terenowych.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI

  document FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (52 KB)

 

Rejestracja uczestników odbywa się za pomocą przesłania formularza zgłoszeniowego
na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub faksem na numer 12 29013 88

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • dr hab. Leszek Jankowski, prof. PIG-PIB (przewodniczący)
 • dr Andrzej Szydło
 • dr Małgorzata Jugowiec
 • dr Małgorzata Garecka
 • dr Wojciech Granoszewski

KONTAKT

dr Andrzej Szydło
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Karpacki
ul. Skrzatów 1
31-560 Kraków
tel. 12 29013 82
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

logo nfosgw dofinansowanie Konferencja jest organizowana w ramach projektu: Współpraca w zakresie kartografii geologicznej na przygranicznych regionach Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy, i jest dofinansowana ze środków NFOŚiGW.