Dzień Ziemi

Pobierz jako plik iCal
24.04.2022, 10:00
LOKALIZACJA 
ul. Rakowiecka 4, Warszawa,
ORGANIZATORZY 
Muzeum Geologiczne PIG-PIB

baner m

Na gości, którzy odwiedzili Muzeum Geologiczne w niedzielę 24 kwietnia, poza ekspozycjami stałymi, czekały liczne, dodatkowe atrakcje. Przed budynkiem Muzeum zorganizowany został bowiem piknik z okazji Dnia Ziemi pod hasłem “Georóżnorodność”.

Nawiązując do hasła przewodniego, na pikniku zaprezentowane zostały wybrane geoparki Polski, a więc obszary naszego kraju o niezwykłych walorach geologicznych oraz związanym z nimi dziedzictwie historycznym i kulturowym. Oprócz geoparków już istniejących, można było również poznać te dopiero powstające jak np. Geopark Północnej Jury. Podczas pikniku zwiedzający mogli także poznać inne ciekawe stanowiska geologiczne udostępnione dla celów edukacyjnych i turystycznych.

Szczególne miejsce wśród takich obiektów zajmują wyrobiska po dawnych kamieniołomach, ukazujące budowę geologiczną terenu. Nowe oblicza terenów pogórniczych zaprezentowane zostały na przykładzie kamieniołomu Lipówka w Rudnikach i przede wszystkim – kamieniołomu Sadowa Góra w Jaworznie. Pracownicy stworzonego tam Ośrodka Edukacji Geologiczno-Ekologicznej GEOsfera przybyli specjalnie na nasz piknik ze swoją ofertą edukacyjną. Ogromna georóżnorodność naszego kraju  zaprezentowana została również przez cykl map geoturystycznych opracowanych w PIG-PIB.

Gry i zabawy na stoisku GEOsfery

Stałym elementem naszych pikników są stoiska prezentujące skały, minerały i skamieniałości. Na pikniku zwiedzający mieli okazję wziąć do ręki przykłady różnych skał, ocenić ich masę, poczuć strukturę i zapach oraz poznać podstawowe metody ich rozpoznawania. Na stanowisku mineralogicznym podziwiać można było piękno, różnorodność i właściwości wybranych minerałów. Zaprezentowane na stanowisku paleontologicznym skamieniałości i modele wymarłych zwierząt ułatwiły poznanie różnych środowisk z historii geologicznej Ziemi.

Oblegane stoiska podczas Dnia Ziemi

Na pikniku nie mogło zabraknąć gier i zabaw edukacyjnych oraz atrakcji dla najmłodszych.

 

logotyp nfosigw

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach zadania państwowej służby geologicznej pn. „Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.