Surowce mineralne Polski

wyst sur

Człowiek dążąc do zaspokajania swoich życiowych potrzeb wykorzystuje surowce mineralne. Każdy etap rozwoju ludzkości wiąże się z nowymi odkryciami i wynalazkami, które pośrednio lub bezpośrednio opierają się na bogactwach Ziemi. I nic dziwnego, że historycy początkowe etapy rozwoju kultury uzależniają od umiejętności korzystania z nich, co odzwierciedla podział dziejów przedhistorycznych na epoki kamienia, brązu i żelaza. Geologia złożowa, zwana także surowcową, jest podstawowym działem geologii stosowanej.

Łupek miedzionośny z kowelinemWystawa poświęcona surowcom mineralnych prezentuje cztery ich główne typy:

  • energetyczne
  • metaliczne
  • chemiczne (niemetaliczne)
  • skalne (budowlane)

Kryształy halituEkspozycja przedstawia genezę złóż, rejony ich występowania, metody wydobycia kopalin użytecznych oraz  ich  znaczenie.

Mapy występowania poszczególnych grup surowców są ważnym uzupełnieniem tej tematyki

Na wystawie zgromadzono kilkaset okazów minerałów i skał w większości z obszarów Polski.

Sfaleryt