Magmatyzm

wystawa MagmatyzmMagmatyzm to całokształt procesów związanych z powstawaniem magmy, przemieszczaniem się  i jej przemianami. Procesy te zachodzą albo w głębi Ziemi (plutonizm) albo na lub blisko jej powierzchni (wulkanizm). Te zjawiska zostały opisane na wystawie
 „Magmatyzm".ortoklaz

Wśród prawie 150 eksponatów znajdują się minerały skał magmowych oraz różnego typu skały powstające ze stopu magmowego, produkty erupcji wulkanicznych procesów pomagmowych. Tematykę przybliżają wyczerpujące opisy oraz ilustracje i schematy.labradoryt