Metamorfizm

 wystawa „Metamorfizm"Metamorfizm, to zespół procesów powodujących zamianę składu mineralnego oraz struktury i tekstury skał, zachodzących zazwyczaj w głębszych poziomach skorupy ziemskiej, pod wpływem zmian warunków fizykochemicznych takich jak ciśnienie czy temperatura. Ze względu na warunki geologiczne i zasięg występowania wyróżnia się kilka rodzajów metamorfizmu. Zostały one szczegółowo opisane na wystawie „Metamorfizm". okazy prezentowane na niej to minerały i skały powstałe

Rodonit

Gnejs ołówkowy