Kontakt

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ODDZIAŁ GEOLOGII MORZA
ul. Kościerska 5
80-328 Gdańsk


Centrala telefoniczna:
tel. (+48) 58 554 29 09
fax (+48) 58 554 29 10
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

LOKALIZACJA