Kontakt

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ODDZIAŁ GEOLOGII MORZA
ul. Kościerska 5
80-328 Gdańsk


Centrala telefoniczna:
tel. (+48) 58 554 29 09
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1.09.2022 r. usługa fax w PIG-PIB nie będzie dostępna. Prosimy o kierowanie korespondencji drogą elektroniczną - email oraz ePUAP.
 

LOKALIZACJA