XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze"

Download as iCal file
Thursday, 21 September 2023
Location 
Oddział Świętokrzyski Państwowego Instytutu Geologicznego, ul. Zgody 21, Kielce
Contact 
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Zapraszamy do udziału w XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze". Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY (otwiera się w nowej karcie przeglądarki)

TEMATYKA

 • surowce skalne
 • historia eksploatacji
 • skały jako element krajobrazu
 • wykorzystanie kamienia w architekturze
 • deterioracja i konserwacja
 • kamienia kamień w geoedukacji i geoturystyce
 • tereny pogórnicze w geoedukacji i geoturystyce

PROGRAM KONFERENCJI

11.00 OTWARCIE KONFERENCJI
dr Sylwester Salwa - Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB
dr hab. Piotr Szrek - zastępca dyrektora ds. badań i bozwoju, Sekretarz Naukowy PIG-PIB

11.10 WYSTĄPIENIE MINISTRA DR. PIOTRA DZIADZIO
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa

11:20 − 13:10 SESJA REFERATOWA I

 • Bilans zasobów złóż kamieni łamanych i blocznych w latach 2017-2022
  mgr Dariusz Brzeziński (PIG-PIB, Warszawa), mgr inż. Wojciech Miśkiewicz (PIG-PIB, Warszawa)

 • Krajowe złoża granitu jako źródło pozyskiwania kamieni blocznych
  dr inż. Katarzyna Guzik (IGSMiE PAN, Kraków), dr inż. Paweł Strzałkowski (PWr, Wrocław) 

 • Nasiąkliwość granitu jako cecha determinująca możliwości jego stosowania w budownictwie
  dr hab. inż. Marek Rembiś, prof. AGH (AGH, Kraków) 

 • Zmienność litologii i możliwości surowcowego wykorzystania piaskowców cergowskich ze złóż w Komańczy
  dr inż. Beata Figarska-Warchoł (IGSMiE PAN, Kraków), dr inż. Katarzyna Guzik Warchoł (IGSMiE PAN, Kraków)

 • Skały stosowane w romańskich murach Małopolski
  dr hab. inż. Jan Bromowicz, prof. AGH (AGH, Kraków), dr inż. Janusz Magiera

 • Kamień w architekturze Górnych Łużyc na pograniczu polsko-niemieckim
  dr Małgorzata Szczepaniak (UAM, Poznań)

 • Problematyka ochrony skał z zapisem ichnologicznym
  dr Gerard Gierliński (PIG-PIB, Warszawa)

 • Hałdy po górnictwie rudnym w krajobrazie Gór Świętokrzyskich
  mgr inż. Beata Jach (PIG-PIB, Kielce), dr Paweł Rutkiewicz (PIG-PIB, Kielce)

13:10 − 13:25 PRZERWA

13:25 − 15:25 SESJA REFERATOWA II

 • Ruda darniowa w Polsce: występowanie i przykłady zastosowania w architekturze
  dr Tomasz Pawlik (SWRAiZ, GDDKiA, Wrocław) 

 • Wyzwania współczesnego kamieniarstwa w dobie kryzysu inflacyjnego (prezentacja on-line)
  dr Michał Ruszkowski (MKiŚ, Warszawa) 

 • Kamieniarstwo w pop kulturze (prezentacja on-line)
  dr Michał Ruszkowski (MKiŚ, Warszawa) 

 • Wawel i Stare Miasto krakowskie jako ważne stanowisko dziedzictwa geologicznego
  dr hab. inż. Jan Urban, prof. PAN (IOP PAN, Kraków) 

 • Historia czarnowskich kamieniołomów
  dr Paweł Król (MNK, Kielce), dr hab. Anna Fijałkowska-Mader (PIG-PIB, Kielce) 

 • Geoturystyka miejska kołem zamachowym zrównoważonego rozwoju obszarów turystycznie peryferyjnych
  dr hab. Maria Górska-Zabielska, prof. UJK (UJK, Kielce) 

 • Georóżnorodność jako miara wartości dziedzictwa geologicznego – dwa przykłady z południowego krańca trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich
  dr hab. inż. Jan Urban, prof. PAN, dr inż. Grzegorz Pabian (Muzealna Izba Górnictwa Kruszcowego w Miedziance), dr hab. Anna Fijałkowska-Mader, mgr Witold Wesołowski (PIG-PIB, Kielce) 

15:25 − 15:40 DYSKUSJA I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

KONTAKT

dr hab. Anna Mader
Tel. 41 36 12 537 wew. 206
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  pdf PROGRAM KONFERENCJI (1.50 MB)

 

sfinansowanie nfosigw

Konferencja jest organizowana w ramach zadania "Współpraca krajowa i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021-2023" i jest sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.