Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 8

Download as iCal file
From Tuesday, 05 September 2023 -  8:30
To Thursday, 07 September 2023 -  5:00
Location 
Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej, Uniwersytet Warszawski w Chęcinach k. Kielc
Contact 
Polskie Towarzystwo Geologiczne

Pozostali organizatorzy

 • Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
 • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
 • Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

Po pięcioletniej przerwie, w dniach 5–7 września 2023 r., odbędzie się kolejna z cyklu Polskich Konferencji Sedymentologicznych – POKOS 8. Formuła sesji referatowych i posterowych tradycyjnie będzie otwarta i będzie dotyczyć szeroko pojętej tematyki sedymentologicznej.

Konferencja odbędzie się na w Chęcinach koło Kielc w województwie świętokrzyskim. Region ten oferuje unikalne odsłonięcia szerokiego spektrum osadów – od paleozoicznych morskich skał węglanowych po różnorakie mezozoiczne osady kontynentalne.

Ramowy program konferencji

Szczegółowy program konferencji zostanie podany wraz z publikacją II komunikatu.

5 września 2023

 • 8.30 – 10.30 Rejestracja uczestników
 • 11.00 – 16.30 Sesja terenowa A: Granica D/C w kamieniołomie Kowala
 • 11.00 – 16.30 Warsztaty w magazynie rdzeni w Chmielniku/Kielcach
 • 18.00 – Kolacja

6 września 2023

 • 8.30 – 17.30 Sesja terenowa B: Węglany paleozoiczne
 • 8.30 – 17.30 Sesja terenowa C: Klastyczne osady permo-triasu
 • 18.30 – Kolacja

7 września 2023

 • 9.00 – 13.00 Sesja plenarna
 • 13.00 – 14.00 Obiad
 • 14.00 – 17.00 Sesja plenarna
 • 17.00 Zakończenie konferencji

Sesje terenowe i warsztaty

Sesja terenowa A (5 września)

Granica D/C w kamieniołomie Kowala
Prowadzący: dr hab. Michał Rakociński

Warsztaty w magazynie rdzeni w Chmielniku/Kielcach

Prowadzący: prof. Szczepan Porębski, dr Hubert Kiersnowski, dr Natalia Wasielka

Sesja terenowa B (6 września)

Węglany paleozoiczne
Prowadzący: dr hab. Piotr Łuczyński, prof. Stanisław Skompski, dr Krystian Wójcik

 • kamieniołom Ołowianka: żywet - fran, formacja z Kowali, wapienie stromatoporoidowo - koralowcowe z redeponowaną warstwą interpretowaną jako tsunamit

 • Kadzielnia – fran, budowla organiczna, zatopienie platformy węglanowej, granica fran/famen, syndepozycyjna tektonika blokowa, żyły neptuniczne, brekcje wewnętrzne

 • Górno – fran, warstwy kostomłockie, dynamiczna sedymentacja węglanowa w tym osuwiska i warstwy redeponowane, zlepieńce śródformacyjne itp.

 • Kamieniołom Skały i bezpośrednia okolica – eifel, żywet, epizod sedymentacji węglanowej w strefie łysogórskiej, cykliczność wokółpływowa, pogłębienie zbiornika aż do łupków ramienionogowych

 • Gałęzice – karbon węglanowy – opcjonalnie

Sesja terenowa C (6 września)

Klastyczne osady permo-triasu
Prowadzący: dr Karol Jewuła, dr hab. Anna Mader, dr Hubert Kiersnowski, dr hab. Jan Urban, mgr Maria Kuleta, mgr Stanisława Zbroja, mgr Zuzanna Wawrzyniak

 • Kamieniołom w Jaworzni – ind, wprowadzenie do geologii permotriasu Gór Świętokrzyskich, litostratygrafia oraz biostratygrafia triasu, granica perm-trias w Górach Świętokrzyskich, globalne ocieplenie a dostawa materiału klastycznego, rozwój procesów krasowych w późnym paleozoiku oraz wczesnym mezozoiku

 • Kamieniołom w Tumlinie – ind-olenek, facje eoliczne ogniwa piaskowców z Tumlina, facje fluwialne formacji z Goleniaw (?olenek), interakcje procesów eolicznych oraz fluwialnych, architektura facjalna systemów eoliczno-fluwialnych w basenach endoreicznych i implikacje zbiornikowe

 • Kamieniołom „Józef” w Pałęgach – olenek-anizyk, formacja z Samsonowa – sedymentacja w warunkach klimatu półsuchego, glify krewasowe, mikromorfologia gilgai, paleogleby, facje korytowe rzek okresowych, paleobotanika oraz paleobiologia

 • Wyszyna Machorowska – noryk, górny trias basenu środkowoeuropejskiego (facje Steinmergelkeuper sensu lato), paleogleby oraz ichnocenozy bezkregowców oraz kręgowców, procesy kanibalizacji na równi zalewowej, klimatostratygrafia a zapis sedymentologiczny w osadach lądowych

Ważne terminy

 • 30 czerwca 2023 r. – nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa
 • 30 czerwca 2023 r. – nadsyłanie wpłat
 • 30 czerwca 2023 r. – nadsyłanie abstraktów referatów i posterów
 • 15 sierpnia 2023 r. – rozesłanie drugiego komunikatu z programem

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonywać poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie:

http://www.pokos.confer.uj.edu.pl/zgloszenia w terminie do 30 czerwca 2023 r.

Koszty uczestnictwa w konferencji i wycieczkach

Członkowie PTG

 • Opłata dwudniowa (samodzielny nocleg) - 850 zł
 • Opłata dwudniowa (wspólny nocleg w pokoju dwuosobowym) - 780 zł
 • Opłata trzydniowa (samodzielny nocleg) - 1150 zł
 • Opłata trzydniowa (wspólny nocleg w pokoju dwuosobowym) - 1050 zł

Bez członkostwa w PTG

 • Opłata dwudniowa (samodzielny nocleg) - 1050 zł
 • Opłata dwudniowa (wspólny nocleg w pokoju dwuosobowym) - 950 zł
 • Opłata trzydniowa (samodzielny nocleg) - 1500 zł
 • Opłata trzydniowa (wspólny nocleg w pokoju dwuosobowym) - 1300 zł

Sposób płatności

Opłaty za udział w konferencji prosimy przesyłać na konto:

Polskie Towarzystwo Geologiczne
PKO BP I O/Kraków nr 45 1020 2892 0000 5202 0181 6842

W tytule przelewu koniecznie prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika oraz dopisku POKOS.

Grupy delegowane przez zakład pracy prosimy o przypilnowanie, by taka informacja ze spisem imiennym uczestników dotarła do organizatorów.

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie uczestników przewidziane jest w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej, Uniwersytetu Warszawskiego w Chęcinach k. Kielc (https://www.eceg.uw.edu.pl).

Ośrodek dysponuje następującymi pokojami:

 • pokoje 1 osobowe z łazienką,
 • pokoje 2 osobowe z łazienką,
 • pokoje 3 osobowe z łazienką.

Abstrakty referatów i posterów, wydawnictwa pokonferencyjne

Teksty abstraktów powinny być przygotowane w programie MS Word i nie przekraczać 1 strony w formacie A4. Teksty należy przygotować według ustalonego schematu (kliknij, aby pobrać).

Teksty abstraktów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

Komitet organizacyjny

 • Dr hab. Artur Kędzior (przewodniczący, ING PAN)
 • Dr hab. Maciej Bojanowski (ING PAN)
 • Prof. Michał Gradziński (ING UJ)
 • Dr Agata Jarzynka (ING PAN)
 • Dr Karol Jewuła (ING PAN)
 • Dr Hubert Kiersnowski (PIG-PIB)
 • Dr hab. Piotr Łuczyński (WG UW)
 • Dr hab. Anna Mader (PIG-PIB)
 • Dr hab. Michał Rakociński (INoZ UŚ)
 • Dr hab. Wiesław Trela (PIG-PIB)
 • Dr Krystian Wójcik (PIG-PIB)
 • Dr Wojciech Wróblewski (ING UJ)
 • Prof. Anna Wysocka (WG UW)

Kontakt

Wojciech Wróblewski (sekretarz)
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Strona www

http://www.pokos.confer.uj.edu.pl