XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski „Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego”

Download as iCal file
From Monday, 05 September 2022 -  12:00
To Friday, 09 September 2022 -  1:30
Location 
Hotel Wrota Kaszub, ul. Konarzyńska 16, Stara Kiszewa
Contact 
Komitet Badań Czwartorzędu

  pdf KOMUNIKAT II (823 KB)

Najważniejszą misją konferencji z cyklu „Stratygrafia Plejstocenu Polski” była i jest integracja środowisk naukowych skupionych wokół badań czwartorzędu. 

Pierwszy dzień konferencji przeznaczono na wykłady plenarne o tematyce ponadregionalnej, które będą wygłoszone przez naukowców reprezentujących różne dziedziny nauki, aczkolwiek bezpośrednio związanych z badaniami czwartorzędu.

Drugi dzień poświęcono na referaty uczestników konferencji, w których będą prezentowane i dyskutowane najnowsze wyniki badań czwartorzędu.

Ze względu na znaczną liczbę wystąpień zaplanowano sześć sesji tematycznych, zgrupowanych w trzy bloki (po dwie sesje w tym samym czasie).

Wieczorem, drugiego dnia konferencji, odbędzie się zebranie założycielskie Polskiej Unii Czwartorzędu - POLQUA, która stanie się platformą łączącą i koordynującą badania czwartorzędu prowadzone przez geologów, geografów, gleboznawców, paleontologów, paleobotaników, archeologów oraz przedstawicieli wielu innych dziedzin, bezpośrednio lub pośrednio związanych z badaniami najmłodszego okresu w historii Ziemi.

W trakcie trwania kolejnych dwóch dni konferencji odbędą się sesje terenowe prezentujące różnorodność późnoplejstoceńskich środowisk sedymentacyjnych Pomorza Wschodniego. W czwartym dniu, po powrocie z sesji terenowej, przeprowadzona zostanie ponadto sesja posterowa.

W ostatnim dniu konferencji, oprócz sesji referatowej, odbędzie się dyskusja podsumowująca przebieg całego wydarzenia.

Szczegółowe Informacje dotyczące konferencji są dostępne i będą aktualizowane na stronie internetowej www.spp2022.uni.wroc.pl

PROGRAM KONFERENCJI

ORGANIZATORZY

 • Komitet Badań Czwartorzędu
 • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Politechnika Śląska

KOMITET HONOROWY

Leon Andrzejewski, Andrzej Bluszcz, Andriy Bogucki, Ryszard Krzysztof Borówka, Stanisław Fedorowicz, Leszek Lindner, Maria Łanczont, Teresa Madeyska, Leszek Marks, Adam Nadachowski, Krystyna Szeroczyńska

KOMITET NAUKOWY

 • Karina Apolinarska
 • Mirosław Błaszkiewicz
 • Anna Cedro
 • Marek Degórski
 • Radosław Dobrowolski
 • Jan Dzierżek
 • Jacek Forysiak
 • Piotr Gębica
 • Piotr Gierszewski
 • Tomasz Goslar
 • Michał Jankowski
 • Zdzisław Jary
 • Piotr Kittel
 • Piotr Kołaczek
 • Marek Krąpiec
 • Mirosława Kupryjanowicz
 • Mariusz Lamentowicz
 • Edyta Łokas
 • Włodzimierz Margielewski
 • Danuta Michczyńska
 • Joanna Mirosław-Grabowska
 • Piotr Moska
 • Przemysław Mroczek
 • Dorota Nalepka
 • Jerzy Nawrocki
 • Jerzy Nitychoruk
 • Agnieszka Pidek
 • Małgorzata Pisarska-Jamroży
 • Małgorzata Roman
 • Michał Słowiński
 • Renata Stachowicz-Rybka
 • Krzysztof Stefaniak
 • Sławomir Terpiłowski
 • Wojciech Tylmann
 • Agnieszka Wacnik
 • Piotr Weckwerth
 • Andrzej Wiśniewski
 • Barbara Woronko
 • Paweł Woźniak
 • Wojciech Wysota
 • Edyta Zawisza
 • Paweł Zieliński
 • Tomasz Zieliński

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Zdzisław Jary – przewodniczący
 • Mirosław Błaszkiewiczwicz - wiceprzewodniczący
 • Jacek Forysiak - wiceprzewodniczący
 • Jacek Skurzyński – sekretarz konferencji
 • Marcin Krawczyk
 • Mariusz Lamentowicz
 • Ewelina Lipka
 • Joanna Mirosław-Grabowska
 • Milena Obremska
 • Piotr Woźniak
 • Edyta Zawisza

MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w hotelu Wrota Kaszub. Adres: ul. Konarzyńska 16, 83-430 Stara Kiszewa, tel. 58 6876426, www.wrotakaszub.pl.

KONTAKT ORAZ INFORMACJA

Jacek Skurzyński
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski
ul. Cybulskiego 34 (I piętro), 50-205 Wrocław
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

loga plejstocen