Konferencja Naukowa Procesy geologiczne w morzu i strefie brzegowej – GEOST IV

Download as iCal file
From Monday, 18 September 2023
To Wednesday, 20 September 2023
Location 
Hotel Kormoran Medispa, ul. Kościelna 16, 76-212 Rowy
Contact 
Zakład Geologii Morza Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański, Oddział Geologii Morza, Państwowy Instytut Geologiczny

PROBLEMATYKA

Konferencja poświęcona jest szeroko rozumianej problematyce procesów geologicznych zachodzących obecnie i w przeszłości w środowisku otwartego morza oraz strefie brzegowej.

Tematyka poszczególnych sesji referatowych i sesji posterowej dotyczyć będzie sedymentologii, geomorfologii, litodynamiki, lito- i biostratygrafii, paleoekologii oraz geofizyki różnych obszarów morskich i ich strefy brzegowej.

  pdf KOMUNIKAT I (849 KB)

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

  • 18 września 2023 r. - przyjazd i rejestracja uczestników w godzinach popołudniowych, get together party
  • 19 września 2023 r. – wykład plenarny, trzy sesje referatowe, sesja posterowa, kolacja grillowa
  • 20 września 2023 r. – sesja terenowa w okolicach Jarosławca (Wybrzeże Słowińskie), obiad

WAŻNE TERMINY

  • 31 marca 2023 r. - Komunikat 2

  • 17 kwietnia – 15 maja 2023 r. - zgłaszanie udziału w konferencji oraz nadsyłanie streszczeń referatów i posterów

  • 17 kwietnia - 31 maja 2023 r. - opłata konferencyjna w wysokości 670 zł (I termin) Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, sesję terenową, posiłki (2 obiady, get together party, kolacja grillowa), przerwy kawowe

  • 1 czerwca – 16 czerwca 2023 r. - opłata konferencyjna w wysokości 770 zł (II termin)

  • sierpień 2023 r. - Komunikat 3

JĘZYK KONFERENCJI

Oficjalnym językiem konferencji jest język polski, jednak dopuszczalne są referaty i postery w języku angielskim.

KONTAKT I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Strona internetowa: https://geost4.ug.edu.pl