4. Konferencja naukowa "Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej"

Download as iCal file
From Wednesday, 22 November 2023
To Thursday, 23 November 2023
Location 
Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, ul. Rakowiecka 4, Warszawa
Contact 
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej, czwartej edycji Konferencji naukowej "Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej". Konferencje te zawsze gromadziły znaczne grono przedstawicieli środowiska geologicznego. W ostatnim spotkaniu (2020 r.), które przypadło na czas pandemii i odbyło się w trybie zdalnym wzięło udział przeszło 150 osób. Łącznie zaprezentowano 51 referatów i posterów. Mamy nadzieję, że tegoroczna konferencja zgromadzi równie liczne grono uczestników, i co najważniejsze, będzie ważnym forum wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie badań paleoklimatu.

Szerokie zainteresowanie i zapotrzebowanie społeczne na wiedzę o zmianach klimatu zachodzących współcześnie skłania do przedstawienia tych zjawisk w rozległym przedziale czasowym. W tym kontekście ważną rolę odgrywają badania zmian klimatu na Ziemi w przeszłych epokach geologicznych, zarejestrowanych w osadach – od proterozoiku do dziś. Przedstawienie zmian paleoklimatycznych przy zastosowaniu zróżnicowanych badań geologicznych i innowacyjnych metod badawczych, pozwala na wskazanie związków z obserwowanymi współcześnie zmianami klimatu, ich modelowaniem i prognozowaniem.

Analizując zmiany klimatyczne w profilach geologicznych dokumentujących wiele, setek, tysięcy, a niekiedy milionów lat, mamy pewność, że śledzimy rzeczywistą ewolucję klimatu, a nie wahania pogodowe. Należy podkreślić, że przeszłość geologiczna to klucz do zrozumienia zachodzących obecnie procesów klimatycznych. Ważna jest też odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu działalność człowieka wzmacnia współczesne zmiany klimatyczne.

Do udziału w konferencji zapraszamy doświadczonych specjalistów, a także zdobywających wiedzę doktorantów i studentów, jak również osoby, których zainteresowania wiążą się z zagadnieniami klimatycznymi, w tym metodami zapobiegania niekorzystnym efektom zmian klimatycznych w ujęciu utylitarnym.

  pdf KOMUNIKAT I (4.96 MB)

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY

konferencje.pgi.gov.pl/pl/rejestracja-paleoklimat2023

UWAGA! Językiem konferencji będzie język polski, jakkolwiek prezentacje anglojęzyczne będą również akceptowane.

Proponowana tematyka

 • Zmiany klimatyczne w zapisie paleontologicznym
 • Geologia izotopowa
 • Badania paleomagnetyczne
 • Badania geochemiczne
 • Badanie zawartości CO2 i metanu w atmosferze
 • Sedymentologia i cyklostratygrafia
 • Występowanie surowców skalnych związanych ze strefami klimatycznymi
 • Rejestracja zdarzeń klimatycznych
 • Modele i symulacje komputerowe procesów paleoklimatycznych

  i wiele innych zagadnień w aspekcie zmian klimatycznych

Termin i miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2023 r. w Warszawie, w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB przy ul. Rakowieckiej 4.

Opłata konferencyjna i sposób płatności

 • 600 zł – wczesna opłata konferencyjne (wpłata do 30 czerwca 2023 r.)
 • 700 zł – późna opłata konferencyjne (wpłata do 20 października 2023 r.)

Podane kwoty są kwotami brutto i zawierają 23% VAT.

Opłata konferencyjna obejmuje koszty: materiałów konferencyjnych, przerw kawowych i obiadów w dniach 22-23 listopada 2023 r.

UWAGA: Opłata konferencyjna nie obejmuje noclegów. Uczestnicy organizują i ponoszą koszty noclegów we własnym zakresie.

Opłatę konferencyjną należy wnieść za pomocą przelewu bankowego na konto:

43 1020 1042 0000 8702 0533 1071
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
NIP 525-000-80-40

W tytule przelewu koniecznie należy podać: imię i nazwisko uczestnika.

Ważne daty

 • 31 maja 2023 r. - termin nadsyłania zgłoszeń referatów i posterów termin nadsyłania abstraktów referatów i posterów
 • 15 czerwca 2023 r. - komunikat nr 2 (ramowy program konferencji)
 • 30 czerwca 2023 r. - termin nadsyłania rozszerzonych abstraktów do „Przeglądu Geologicznego” oraz termin wniesienia wczesnej opłaty konferencyjnej
 • 20 października 2023 r. - ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa i wniesienia opłaty konferencyjnej późnej
 • 31 grudnia 2023 r. - termin nadsyłania artykułów do publikacji pokonferencyjnej w „Geological Quarterly”.

Materiały konferencyjne i pokonferencyjne

Streszczenia referatów i posterów zostaną opublikowane w tomie abstraktów (objętości 1-2 strony; czcionka Arial 12 pkt.; interlinia 1,5; ryciny czarno-białe).

Planuje się również publikację rozszerzonych abstraktów (około 10 000 znaków ze spacjami, maksymalnie 6 figur – kolor jedynie tam, gdzie jest niezbędny) w „Przeglądzie Geologicznym” (punktacja MEiN: 40 pkt).

Jednocześnie istnieje możliwość publikacji artykułów, w formie bloku, w czasopiśmie „Geological Quarterly” (IF 2021=1,576 (21/47 in Geology); JCI=0.61; punktacja MEiN=100 pkt.).

Wskazówki dla autorów artykułów w „Przeglądzie Geologicznym” i „Geological Quarterly” znajdują się na stronach internetowych tych czasopism.

Komitet Naukowy

 • prof. dr hab. Jan Dzierżek, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski,
 • dr hab. Jacek Grabowski, prof. instytutu, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 • dr hab. Anna Hrynowiecka prof. instytutu, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 • dr hab. Anna Mader, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 • prof. dr hab. Leszek Marks, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 • prof. dr hab. Grzegorz Pieńkowski, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 • dr hab. Piotr Szrek, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 • dr hab. Jarosław Tyszka prof. instytutu, Instytut Nauk Geologicznych PAN,
 • prof. dr hab. Hubert Wierzbowski, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 • prof. dr hab. Anna Wysocka prof. uczelni, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski.

Komitet Organizacyjny

 • dr hab. Barbara Słodkowska, prof. instytutu - przewodnicząca, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 • mgr Ewa Dąbrowska-Jędrusik, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB
 • dr Marta Hodbod - Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 • mgr Jolanta Iwańczuk - Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 • mgr Paweł Jaskóła - Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 • mgr Barbara Massalska - Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 • mgr Dominika Sieradz - Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
 • dr Paweł Urbański - Państwowy Instytut Geologiczny – PIB.

Kontakt

dr hab. Barbara Słodkowska, prof. instytutu
Zakład Geologii Regionalnej
Państwowy Instytut Geologiczny - PIB
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 22 45 92 271

sfinansowanie nfosigw

 

Konferencja jest organizowana w ramach zadania „Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021-2023” i jest dofinansowana ze środków NFOŚiGW.