2 Konferencja "Współczesna Geologia Samorządowa"

Download as iCal file
From Wednesday, 04 October 2023
To Friday, 06 October 2023
Location 
okolice Jastrzębiej Góry
Contact 
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza pracowników samorządowej administracji geologicznej do udziału w 2. Konferencji Współczesna Geologia Samorządowa (WGS), która odbędzie się w dniach 4-6 października 2023 r. (miejsce zostanie podane w późniejszym terminie).

Konferencja Współczesna Geologia Samorządowa (WGS) jest corocznym wydarzeniem dedykowanym pracownikom administracji samorządowych i poświęconym szeroko rozumianemu zakresowi problemów, z którymi administracja geologiczna spotyka się wykonując zadania regulowane ustawą Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2022 r., poz. 1072 ze zm.).

Konferencja stanowi doskonałą płaszczyznę do wymiany poglądów oraz dyskusji o stosowanych w praktyce rozwiązaniach prawno-administracyjnych pomiędzy uczestnikami.

Celem wydarzenia jest integracja środowiska geologów, nawiązywanie relacji zawodowych, tworzenie wzajemnie wspierających się regionalnych grup, a także wypracowanie i rozpropagowanie skutecznych narzędzi prawno-administracyjnych, które w praktyce będą mogły ułatwić wykonywanie Państwa obowiązków służbowych, jako geologów powiatowych czy wojewódzkich. Debata w tak szerokim gronie pozwoli na wymianę lokalnych doświadczeń oraz rozpoznanie problemów występujących na terenie całej Polski. Ponadto, działania te mają za zadanie podniesienie statusu geologów w Polsce, poprzez poprawę funkcjonowania i zwiększenia efektywności pracy administracji geologicznej, co pozwoli na lepsze zarządzanie zasobami naturalnymi kraju.

Ideą przewodnią konferencji jest także intensyfikacja współpracy terenowej pomiędzy administracją geologiczną i państwową służba geologiczną, a w dalszej perspektywie czasowej również z organami nadzoru górniczego.
  

Dla pracowników samorządowej administracji geologicznej udział w Konferencji i noclegi są bezpłatne.

sfinansowanie nfosigw

2.Konferencja Współczesna Geologia Samorządowa realizowana jest w ramach projektu: „GEOLOGIA SAMORZĄDOWA serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa”, finansowanego przez NFOŚiGW.