88 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Download as iCal file
From Thursday, 18 May 2023
To Saturday, 20 May 2023
Location 
Dobczyce
Contact 
Polskie Towarzystwo Geologiczne

Zapraszamy do udziału w 88. Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Geologicznego, który odbędzie się w dniach 18 - 20 maja 2023 r. w Dobczycach. Głównym organizatorem wydarzenia jest Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geologicznego, a Państwowy Instytut Geologiczny - PIB jest współorganizatorem i został patronem wydarzenia.

Podczas Zjazdu zaprezentowany zostanie aktualny stan badań geologicznych, hydrogeologicznych i poszukiwań złóż surowców oraz perspektywy praktycznego wykorzystania tej wiedzy w przyszłości. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na obszar górski, w którym wiele zagadnień jest rozpatrywanych w kontekście teorii płaszczowinowej.

Dla Karpat teoria ta została zaprezentowana 120 lat temu przez Maurice’a Lugeona, a miało to miejsce w Tatrach w sierpniu 1903 r. Niewątpliwie tak ważne wydarzenie zasługuje na przypomnienie podczas specjalnej sesji terenowej.

Małopolska to jednak nie tylko Karpaty, dlatego Organizatorzy zapraszają również do zaprezentowania wyników badań dotyczących obszaru przedkarpackiego. Nie powinno zabraknąć odniesień m. in. do problemów hydrogeologicznych, sozologicznych i geozagrożeń, z którymi borykają się geolodzy, administracja samorządowa i lokalni mieszkańcy.

Tradycyjnie podczas Zjazdu odbędą się sesje terenowe, będzie także wiele okazji do rozmów i dyskusji.

  pdf III Cyrkularz 88. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego (601 KB)


Formularz zgłoszeniowy >>

Komitet Honorowy

 • Prezes PTGeol – prof. dr hab. Tadeusz Peryt
 • Prezes PSG – dr hab. inż. Beata Kępińska, prof. PAN
 • Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski
 • Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce – Tomasz Suś
 • Dyrektor PIG-PIB – dr inż. Mateusz Damrat
 • Dziekan WGGiOŚ AGH – prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz
 • Dyrektor ING UJ – dr hab. Mariusz Kędzierski, prof. UJ
 • ING PAN – prof. dr hab. Ewa Słaby
 • Dyrektor IGSMiE PAN – prof. dr hab. inż. Krzysztof Galos
 • Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego – Szymon Ziobrowski
 • Członek Zarządu Termy BUKOVINA – Edward Kuchta

Komitet Naukowy

 • prof. dr hab. Alfred Uchman, UJ - przewodniczący
 • prof. dr hab. Paweł Aleksandrowski, PIG-PIB, UWr
 • dr hab. inż. Józef Chowaniec, PSG
 • prof. dr hab. inż. Jan Golonka, AGH
 • prof. dr hab. Michał Gradziński, UJ
 • prof. dr hab. Andrzej Konon, UW
 • dr inż. Michał Krobicki, AGH
 • prof. dr hab. Stanisław Mazur, PAN
 • prof. dr hab. inż. Michał Stefaniuk, AGH
 • prof. dr hab. Anna Świerczewska, AGH
 • dr hab. Anna Waśkowska, prof. AGH
 • prof. dr hab. inż. Marek Wendorff, AGH
 • prof. dr hab. Antoni Wójcik, PIG-PIB

Komitet Organizacyjny

 • dr Rafał Sikora, PIG-PIB - przewodniczący
 • dr Krzysztof Starzec, AGH
 • dr Agata Jarzynka, ING PAN
 • dr inż. Andrzej Gałaś, IGSMiE PAN
 • dr hab. Renata Jach, prof. UJ
 • dr hab. Artur Kędzior, ING PAN
 • dr Justyna Kowal-Kasprzyk, AGH
 • mgr Oliwia Kowalczewska, UJ
 • mgr Adam Kozłowski, PIG-PIB
 • prof. dr hab. inż. Piotr Krzywiec, ING PAN
 • dr Mateusz Mikołajczak, ING PAN
 • mgr Krzysztof Ninard, UJ
 • dr Mariusz Paszkowski, ING PAN
 • dr Izabela Ploch, PIG-PIB
 • mgr inż. Justyna Ryłko-Frocisz, PIG-PIB
 • mgr Jarosław Zacharski, PIG-PIB

Sekretariat Zjazdu

dr Agata Jarzynka
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Opłaty za udział w 88 Zjeździe PTGeol (nie zawiera kosztów sesji terenowych)

 • 1170 zł – opłata pełna
 • 700 zł – opłata dla członków PTGeol


Opłata konferencyjna zawiera koszty: materiałów konferencyjnych, dwóch noclegów w pokojach 2 i 3-osobowych (18/19/20 maja), pełnego wyżywienia (w tym uroczystej kolacji i spotkania przy grillu).

Sposób płatności

Opłaty za udział w Zjeździe i sesjach terenowych należy dokonać przelewem na konto PTGeol.

Numer rachunku: 45 1020 2892 0000 5202 0181 6842

Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika Zjazdu z dopiskiem „Zjazd2023”

Miejsce zjazdu i zakwaterowania

Hotel Dobczyce
ul. Jałowcowa 30
32-410 Dobczyce
www.hoteldobczyce.pl

Zakwaterowanie: pokoje 2 i 3-osobowe w hotelu. Rezerwacji noclegów dokonują organizatorzy (na podstawie formularza zgłoszeniowego).

Ramowy Program 88. Zjazdu Naukowego PTGeol

17 maja 2023 r. (środa)

Przedzjazdowa sesja terenowa A

18 maja 2023 r. (czwartek)

Rejestracja uczestników

 • Sesja plenarna: geologia regionalna i złoża węglowodorów
 • Sesje referatowe: hydrogeologia, geotermia, sozologia, geozagrożenia
 • Sesja posterowa: „Badania geologiczne w Polsce”
 • Walny Zjazd Delegatów PTGeol
 • Uroczysta kolacja

19-20 maja 2023 r. (piątek-sobota)

Sesje terenowe B-D

Propozycje sesji terenowych

Przedzjazdowa sesja terenowa A (17 maja, środa)

Śladem przełomowej dyskusji Maurice Lugeona z Viktorem Uhligiem o płaszczowinowej budowie Tatr, Kasprowy Wierch–Przełęcz Liliowe–Skrajna Turnia (Alfred Uchman, Renata Jach).

Sesja ma na celu przypomnienie dyskusji Maurice Lugeona z Viktorem Uhligem na temat budowy tektonicznej Tatr, czego wynikiem było odkrycie płaszczowin w Tatrach, po raz pierwszy w całych Karpach. To przełomowe dla geologii Karpat wydarzenie miało miejsce 120 lat temu na Przełęczy Liliowe w trakcie wycieczki w ramach Kongresu Geologicznego w Wiedniu w 1903 roku. Ponadto, przedstawiona zostanie budowa geologiczna grani Kasprowy Wierch–Beskid–Przełęcz Liliowe–Skrajna Turnia. Przy dobrej widoczności zostaną objaśnione główne cechy budowy Tatr widoczne w krajobrazie. Sesja rozpocznie się wyjazdem z Krakowa i powrotem do Dobczyc lub Krakowa. Będzie ona miała charakter górskiej wędrówki, która rozpocznie się od schroniska Murowaniec i zakończy zejściem do Kuźnic.

Koszt sesji: 250 zł. Opłata zawiera koszty: transportu, przewodnika sesji, ciepłego posiłku i suchego prowiantu. Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w Hotelu Dobczyce z 17/18 maja w cenie 150 zł (pokój dwuosobowy).

Sesja terenowa B (19 maja, piątek)

Jednostka okienna Skrzydlnej – kluczowy i najbardziej kontrowersyjny element zachodnich Karpat fliszowych (Mariusz Paszkowski, Artur Kędzior, Krzysztof Starzec, Marek Wendorff, Alfred Uchman, Adam Kozłowski, Aleksander Gąsienica, Mateusz Moroz).

Głównym elementem sesji będzie prezentacja najnowszej interpretacji pozycji strukturalnej i paleogeograficznej sekwencji skalnych strefy lanckorońsko-żegocińskich okien tektonicznych odsłaniających się w kamieniołomie Skrzydlna i w jego sąsiedztwie. Mają one podstawowe znaczenie dla wyjaśnienia architektury i ewolucji tego segmentu Karpat fliszowych. Sesja będzie miała formę terenowej debaty, podczas której zapraszamy do wymiany poglądów i dyskusji.

Koszt sesji: 150 zł. Opłata zawiera koszty: transportu, suchego prowiantu, obiadu i przewodnika sesji.

Sesja terenowa C (19 maja, piątek)

Geotermia, wody mineralne i lecznicze Małopolski (Józef Chowaniec, Beata Kępińska).

Podczas sesji zaprezentowane zostaną zagadnienia występowania, eksploatacji i zagospodarowania potencjału geotermicznego regionu oraz wód mineralnych i leczniczych między Dobczycami a Bukowiną Tatrzańską. Niewątpliwie atrakcją sesji będzie możliwość zwiedzenia i doświadczenia relaksujących kąpieli w Termach BUKOVINA.

Koszt sesji: 170 zł. Opłata zawiera koszty: transportu, suchego prowiantu, obiadu i przewodnika sesji. Dla uczestników sesji wstęp do Term BUKOVINA jest bezpłatny!

Sesja terenowa D (20 maja, sobota)

Sozologia na terenie eksploatacji rud Zn-Pb w rejonie Olkusza (Andrzej Gałaś, Józef Niewdana, Zbigniew Adamczyk, Jan R. Chojnowski, Marek Piotrowski, Rafał Sikora).

Sesja będzie poświęcona problemom związanym z zakończeniem eksploatacji rud Zn-Pb w rejonie olkuskim. Omówiony zostanie bilans korzyści i strat oraz wskazane perspektywy dalszej działalności gospodarczej. Jednocześnie zostaną poruszone problemy hydrologiczne i inżynierskie w zakresie geozagrożeń i zmian środowiska zachodzących w górotworze i na powierzchni terenu.

Koszt sesji: 150 zł. Opłata zawiera koszty: transportu, suchego prowiantu, obiadu i przewodnika sesji.

Ważne terminy

 • 07.04.2023 r. – termin przesłania streszczeń referatów i posterów.
 • 07.04.2023 r. – ostateczny termin przesłania zgłoszenia uczestnictwa oraz wniesienia opłaty za udział w Zjeździe.

Abstrakty referatów i posterów

 • Objętość abstraktów bez rycin: maksymalnie 1 strona standardowego maszynopisu (czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza)
 • Objętość abstraktów zawierających ryciny: maksymalnie 2 strony standardowego maszynopisu (czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza)
 • Rozmiary posterów: 1,2 x 0,8 m (optymalnie 1,0 x 0,7 m)

loga wspolorganizatorzy

sponsor glowny

loga inne