SUROWCE CHEMICZNE

grafika ilustracyjna


OFERTA

Prowadzimy specjalistyczne badania sedymentologiczne, geochemiczne, mineralogiczno-petrologiczne, geomechaniczne oraz złożowe skał i kopalin chemicznych (sole, gipsy, anhydryty, siarka).

  • Sporządzamy geologiczną charakterystykę wystąpień i oceniamy potencjalną przydatność kopalin chemicznych
  • Przygotowujemy projekty robót i badań geologicznych w celu rozpoznania geologicznego wystąpień kopalin chemicznych i oszacowania ich zasobów
  • Wykonujemy dokumentacje geologiczne kopalin chemicznych
  • Typujemy obszary złóż i wystąpień soli kamiennej do konkretnej formy zagospodarowania (podziemna i otworowa eksploatacja soli, magazyny kawernowe, składowiska odpadów)
  • Oceniamy możliwości wykorzystania wyrobisk po eksploatacji kopalin chemicznych jako obiekty edukacyjno-turystyczne (np. pomniki przyrody nieożywionej)
  • Wykonujemy badania stanu środowiska na obszarach poeksploatacyjnych
  • Weryfikujemy, recenzujemy i opiniujemy projekty i dokumentacje geologiczne
  • Dokonujemy ocen prognostycznych występowania kopalin chemicznych

KONTAKT

mgr Marcin Szuflicki
Kierownik Zakładu Geologii Złożowej i Gospodarczej 
tel. 22 459 2444
tel. kom. 785 500 902
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekretariat Zakładu Geologii Złożowej i Gospodarczej
tel. 22 459 2105

Sekretariat Zakładu Geologii Regionalnej
tel. 22 459 2528