SUROWCE SKALNE

marianna 1

 

OFERTA

 

DLA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

  • bilansowanie zasobów prognostycznych i perspektywicznych
  • waloryzacje istniejących zasobów złóż
  • studia uwarunkowań eksploatacji złóż surowców skalnych
  • wsparcie merytoryczne w zakresie geologii i gospodarki zasobami surowców skalnych w planowaniu przestrzennym
  • sporządzanie ekspertyz w zakresie gospodarki zasobami i ochrony zasobów

 

DLA PRYWATNYCH INWESTORÓW I UŻYTKOWNIKÓW ZŁÓŻ SUROWCÓW SKALNYCH

  • poszukiwanie i rozpoznawanie złóż
  • przestrzenne modelowanie złóż
  • wykonywanie ekspertyz, opinii i orzeczeń w zakresie geologii złożowej, gospodarki zasobami i ochrony złóż
  • specjalistyczne badania kopalin skalnych: petrologiczne, tektoniczno-strukturalne i sedymentologiczne
  • wsparcie merytoryczne w zakresie geologii złożowej na etapie uzyskiwania koncesji na eksploatację oraz sporządzania planu zagospodarowania złoża

 

KONTAKT

 

dr Andrzej Stachowiak

Oddział Dolnośląski

tel. 71 337 20 91 w. 132

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.