SUROWCE SKALNE

marianna 1


OFERTA

DLA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

  • bilansowanie zasobów prognostycznych i perspektywicznych
  • waloryzacje istniejących zasobów złóż
  • studia uwarunkowań eksploatacji złóż surowców skalnych
  • wsparcie merytoryczne w zakresie geologii i gospodarki zasobami surowców skalnych w planowaniu przestrzennym
  • sporządzanie ekspertyz w zakresie gospodarki zasobami i ochrony zasobów

DLA PRYWATNYCH INWESTORÓW I UŻYTKOWNIKÓW ZŁÓŻ SUROWCÓW SKALNYCH

  • poszukiwanie i rozpoznawanie złóż
  • przestrzenne modelowanie złóż
  • wykonywanie ekspertyz, opinii i orzeczeń w zakresie geologii złożowej, gospodarki zasobami i ochrony złóż
  • specjalistyczne badania kopalin skalnych: petrologiczne, tektoniczno-strukturalne i sedymentologiczne
  • wsparcie merytoryczne w zakresie geologii złożowej na etapie uzyskiwania koncesji na eksploatację oraz sporządzania planu zagospodarowania złoża

KONTAKT

mgr Marcin Szuflicki
Kierownik Zakładu Geologii Złożowej i Gospodarczej 
tel. 22 459 2444
tel. kom. 785 500 902
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekretariat Zakładu Geologii Złożowej i Gospodarczej
tel. 22 459 2105

prof. dr hab. Jerzy Nawrocki
p.o. Kierownika Zakładu Geologii Regionalnej
tel. 22 459 2493
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekretariat Zakładu Geologii Regionalnej
tel. 22 459 2528

mgr Cezary Sroga
Oddział Dolnośląski we Wrocławiu
tel. 71 337 20 91 w. 123
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.