Badania stref osuwiskowych, stabilności skarp i nasypów

 

  • rozpoznajemy i kartujemy strefy osuwiskowe i potencjalnie zagrożone osuwiskami
  • wyznaczamy przebieg płaszczyzn poślizgu osuwiska
  • wyznaczamy strefy zagrożone obrywami brzegu klifowego
  • wydzielamy strefy odprężenia skały litej i zwietrzeliny
  • wykonujemy nieinwazyjne badania stateczności skarp i nasypów - badamy strukturę podłoża, rodzaj materiału użytego do budowy nasypów, stopień jego zwięzłości i podatności na rozmycie
  • badamy stan zagęszczenia gruntów (nasypów i podłoża)
  • wykrywamy strefy spękań i rozluźnień w korpusach i podłożu budowli
  • badamy stabilność podłoża i zboczy zbiorników wodnych
  • kontrolujemy szczelność ekranów hydroizolacyjnych