Wsparcie informatyczne zadań służby geologicznej w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2018

Project type: National

Categories: geoinformacja

Key words:informatyka, geoinformacja, psg

Start year: 2017

End year: 2018

Project manager: Jarosław Kaczmarski

Contracting:Ministerstwo Środowiska

Finance:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej