Redkcja i przygotowywanie do udostępniania arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 po aktualizacji - etap I (80 arkuszy)

Project type: National

Categories: kartografia

Key words:mapa geologiczna, aktualizacja

Start year: 2021

End year: 2025

Project manager: Józef Mikołajków

Contracting:Ministerstwo Środowiska

Finance:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej