Elektroniczna archiwizacja pozostałych kolekcji płytek cienkich ze zbiorów Muzeum Geologicznego

Project type: National

Categories: inne

Key words:płytki cienkie, archiwizacja, kolekcje, Muzeum Geologiczne

Start year: 2016

End year: 2018

Project manager: Izabela Olczak-Dusseldorp

Contracting:Ministerstwo Środowiska

Finance:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej