Interferometryczny Monitoring Powierzchni Terenu Polski (InMoTeP) - etap I

Project type: National

Categories: kartografia

Key words:geozagrożenia, interferometria, monitoring

Start year: 2018

End year: 2020

Project manager: Zbigniew Perski

Contracting:Ministerstwo Środowiska

Finance:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej