Prowadzenie i aktualizacja Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) wraz ze sporządzeniem Atlasu geologiczno-inżynierskiego

Project type: National

Categories: geologia inżynierska

Key words:baza danych, geologia inzynierska, warunki geologiczno-inzynierskie

Start year: 2013

End year: 2018

Project manager: Izabela Samel

Contracting:Ministerstwo Środowiska

Finance:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej