Przetwarzanie podstawowych informacji o wierceniach z zatwierdzonych dokumentacji złożowych i dokumentacji niekończących się udokumentowaniem złoża

Project type: National

Categories: geologia surowcowa

Key words:wiercenia, surowce mineralne, złoża, dokumentacje

Start year: 2016

End year: 2018

Project manager: Joanna Stawierej

Contracting:Ministerstwo Środowiska

Finance:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej