Zabezpieczenie oraz komputerowa inwentaryzacja zbioru próbek geologicznych w archiwum w Michałowie

Project type: National

Categories: geoinformacja

Key words:archiwum geologiczne, próbki, archiwizacja

Start year: 2016

End year: 2018

Project manager: Tomasz Janicki

Contracting:Ministerstwo Środowiska

Finance:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej