Kompleksowa archiwizacja istniejących próbek geologicznych z otworów badawczych

Project type: National

Categories: geoinformacja

Key words:archiwizacja, próbki geologiczne, otwory badawcze

Start year: 2016

End year: 2018

Project manager: Tomasz Janicki

Contracting:Ministerstwo Środowiska

Finance:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej