Selection of PGI-NRI projects

 

Project title Project type Start year End year
Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1 , 50 000, etap V lata 2008-2011 (kontynuacja i aktualizacja) - część III - prace towarzyszące National 2008 2012
Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1 , 50 000, etap V lata 2008-2011 (kontynuacja i aktualizacja) - część II - aktualizacja Mapy geośrodowiskowej Polski, wprowadzenie nowych treści wybranych warstw informacyjnych National 2008 2012
Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1 , 50 000, etap V lata 2008-2011 (kontynuacja i aktualizacja) - część I - aktualizacja 485 arkuszy Mapy geologiczno-gospodarczej Polski wraz z wprowadzeniem warstwy składowanie odpadów i geochemia środowiska National 2008 2012
Wykonanie 6 projektów prac geologicznych dla 49 reambulowanych arkuszy Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 , 50 000 National 2009 2010