Selection of PGI-NRI projects

 

Project title Project type Start year End year
Wykonanie 6 projektów prac geologicznych dla 49 reambulowanych arkuszy Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 , 50 000 National 2009 2010