PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ODDZIAŁ POMORSKI

ul. Wieniawskiego 20, 71-130 Szczecin
tel.: +48 91 432 34 30
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1.09.2022 r. usługa fax w PIG-PIB nie jest dostępna. Prosimy o kierowanie korespondencji drogą elektroniczną - email oraz ePUAP.