Ponad sto map wybranych ze stuletniego dorobku Państwowego Instytutu Geologicznego prezentuje nowa publikacja, która zamyka obchody niedawnego jubileuszu. Zaprezentowano w niej m.in. mapy opracowane do 1945 roku,  atlasy i mapy geologiczne, geofizyczne, surowcowe, hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie, geochemiczne, geośrodowiskowe i geoturystyczne. Przekrojowe kompendium polskiej kartografii geologicznej jest już dostępne w wersji online dla wszystkich zainteresowanych.

Prace kartograficzne zawsze były priorytetowym kierunkiem działania Instytutu, który inicjował, koordynował i wykonywał liczne, różnorodne mapy geologiczne, w tym regionalne i tematyczne, w skalach zarówno przeglądowych, jak i szczegółowych. Opracowania te pozostają najważniejszym efektem naszych badań i prac, stanowiąc doskonałą formę wizualizacji wiedzy i będąc cennym źródłem informacji dla wielu dziedzin gospodarki. 

Od lat 90. XX wieku Państwowy Instytut Geologiczny wprowadza i rozwija nowe, cyfrowe techniki gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych kartograficznych tworząc bazy danych przestrzennych oraz wykorzystując najnowocześniejsze rozwiązania techniczne GIS, w tym mapowe usługi sieciowe.

„Mapa geologiczna” jest jedną z najczęściej wyszukiwanych fraz w naszych serwisach. Jesteśmy także jedną z nielicznych służb geologicznych na świecie, która w tak obszernej formie powszechnie udostępnia szczegółowe dane geologiczne z obszaru całego kraju.

Zapraszamy do lektury publikacji, jak również do odwiedzania strony internetowej i skorzystania z zasobów baz danych geologicznych.

okładka publikacji Atlas map Państwowego Instytutu Geologicznego

Atlas map Państwowego Instytutu Geologicznego pdf >> POBIERZ w PDF (29.52 MB)