BAZY DANYCH


DANE GEOLOGICZNE

Centralna Baza Danych Geologicznych (CBDG)

but l12 Geologiczne mapy w przeglądarce CBDG

but l12 Geologiczne mapy w telefonie (GeoLOG)

but l12 Usługi mapowe WMS i WFS

but l12 Menadżer pobierania plików

but l12 Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski (SMGP) 1:50 000

but l12 Opracowania archiwalne

but l12 Otwory wiertnicze

but l12 Geofizyka

but l12 Jaskinie Polski

but l12 Kolekcje geologiczne

but l12 Słowniki stratygraficzne

but l12 System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO

but l12 Modele geologiczne 3D

 

Geoportal IKAR


DANE HYDROGEOLOGICZNE

Jak przeglądać dane hydrogeologiczne?

Jak zamówić dane?

Metadane hydrogeologiczne

 

Centralna Baza Danych Hydrogeologicznych – Bank HYDRO 

Monitoring Wód Podziemnych

Pobory

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP)

Zasoby dyspozycyjne

Bank Danych Wód Podziemnych Zaliczonych do Kopalin - Bank Wód Mineralnych

Wody lecznicze, mineralne, solanki

Mapa Hydrogeologiczna Polski

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami


SUROWCE MINERALNE

System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS

Geobaza HAŁDY

INFOGEOSKARB

Surowce mineralne Polski

Kamienie budowlane w Polsce


DANE GEOŚRODOWISKOWE

Atlasy geochemiczne

Baza danych geośrodowiskowych

Antropopresja

Centralny rejestr geostanowisk Polski

Geotopy polsko-litewskiego pogranicza

Odpady wydobywcze

 

DANE GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE

 

Baza danych geologiczno-inżynierskich i atlasy geologiczno-inżynierskie 

Geologiczno-inżynierskie uwarunkowania budowy dróg i linii kolejowych

Baza danych geologiczno-inżynierskich właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów i skał

DANE BIBLIOGRAFICZNE


Katalog Bibliotek PIG

Bibliografia Geologiczna Polski 1989-2005 

Bibliografia Geologiczna Polski od 2006 roku

 

 

Geologiczne dane przestrzenne udostępnia również:

Geoportal.gov.pl