Misja i wizja

MISJA I WIZJA
PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO
WYPEŁNIAJĄCEGO NA MOCY USTAW ZADANIA
PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ I PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY HYDROGEOLOGICZNEJ

 

misja2

-

MISJA

Zdobywając i upowszechniając rzetelną i obiektywną wiedzę o budowie geologicznej, zasobach naturalnych i stanie środowiska, służymy społeczeństwu odpowiadając na bieżące i przyszłe potrzeby Państwa Polskiego.

 

WIZJA

Jako wiodąca, innowacyjna i sprawnie działająca instytucja, inwestując w dalszy rozwój potencjału badawczego, będziemy nadal wspierać cele zrównoważonego rozwoju, transformację gospodarczą i energetyczną państwa oraz dbać o dostępność zasobów geologicznych dla obecnych i przyszłych pokoleń.

-