W dniach 10 - 15 sierpnia i 22 - 25 września b.r. odbyły się rejsy badawcze na statku Uniwersytetu Gdańskiego r/v „Oceanograf” w ramach współpracy naukowej pomiędzy Instytutem Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego i Państwowym Instytutem Geologicznym. Inicjatorami współpracy byli dr hab. Leszek Łęczyński prof. UG i prof. dr hab. Szymon Uścinowicz z Oddziału Geologii Morza PIG-PIB.

Dr inż. Anna Małka zwyciężyła w konkursie o nagrodę Prezydenta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową, poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta (edycja 2019). Nagrodzona rozprawa doktorska nosi tytuł „Podatność i ryzyko osuwiskowe w obszarach rzeźby młodoglacjalnej, przeobrażonej antropogenicznie, na terenie Gdyni”. Praca powstała w Oddziale Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB, pod kierunkiem prof. dr hab. Antoniego Wójcika z Oddziału Karpackiego PIG-PIB. Poza nagrodą główną przyznano również dwa wyróżnienia.

W mieście Piran na Słowenii w dniach 25-27 listopada 2019 r. odbyła się 4th International Conference of Ocean Governance for Sustainability. Gospodarzem konferencji był Instytut Biologii, Stacja Biologii Morskiej w Piran (National Institute Of Biology, Marine Biology Station, Piran, Slovenia). W wydarzeniu brał udział przedstawiciel Oddziału Geologii Morza PIG-PIB, dr Grzegorz Uścinowicz.

Goście z Polski, Litwy, Rosji, Holandii oraz Bośni i Hercegowiny wizytowali Oddział Geologii Morza PIG-PIB. Powodem spotkania było szkolenie pt.  „Coastal zone management out of geological perspective”  zorganizowane w ramach COST Action CA15217 OceanGov w dniach 1 - 2 października 2019 r.