W dniu 26 marca 2019 r. w Gdańsku odbyła się kolejna edycja seminarium pn. „Akademia OFFSHORE”, zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW).

Miło nam poinformować, że dzięki zaangażowaniu zespołów pracowników Oddziału Geologii Morza w Gdańsku oraz Programu Geologiczne Bazy Danych, PIG-PIB uzyskał finansowanie projektu „Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl” z funduszy europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1 - Cyfrowe udostępnianie zasobów administracji i nauki.


Zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Osuwiskowej „O!SUWISKO”, która odbędzie się w dniach 14 - 17 maja 2019 r. w Szczawnicy.

7 listopada 2018 r. miała miejsce uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB. W pięknej siedzibie Oddziału przy ul. Kościerskiej w Gdańsku odbyła się Sesja Jubileuszowa, podczas której wygłoszono referaty okolicznościowe i wręczono odznaczenia obecnym i byłym pracownikom Oddziału.