W Internecie została udostępniona duża partia danych GIS z obszaru południowego Bałtyku. Wszystkie są wynikiem rozpoznania geologicznego polskich obszarów morskich prowadzonego od wielu lat przez Oddział Geologii Morza PIG-PIB w Gdańsku. Dane dotyczące geologii morza i jego strefy brzegowej zostały udostępnione w formie mapowych usług sieciowych oraz plików do pobrania.

W dniu 17 czerwca 2023 r. odbył się Sopocki Piknik Naukowy „Ocean Zmian”. Jest to cykliczna impreza adresowana do wszystkich osób zainteresowanych  poszerzaniem swojej wiedzy na temat środowiska morskiego oraz relacji między ludźmi i tym środowiskiem.

Tereny, na których występują ruchy masowe ziemi, w tym osuwiska, stanowią częstą przyczynę geozagrożeń dla ludności i infrastruktury. Przeważnie problem nasila się nieregularnie, głównie jako następstwo nawalnych opadów deszczu lub wiosennych roztopów. Jednak czy można zminimalizować ryzyko związane z obecnością osuwisk? Zdecydowanie tak, chć skuteczna stabilizacja zboczy lub likwidacja osuwisk bywa kosztowna i nie zawsze jest racjonalna.

Zapraszamy na kolejną konferencję "Współczesna Geologia Samorządowa", która odbędzie się w dniach 4 - 6 października 2023 r. w rejonie Jastrzębiej Góry.