17 lutego 2023 roku Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy podpisał umowę z Norweską firmą Argeo Survey AS w zakresie akwizycji szczegółowych danych w wybranych obszarach Grzbietu Śródatlantyckiego (Leg 2). 

W dniach 5 – 7 grudnia 2022 roku odbyła się międzynarodowa konferencja River Mouth Systems and Marginal Seas - Natural drivers and human impacts,  zorganizowana jako wydarzenie on-line. 

W grudniu 2022 r. został oddany do użytku portal danych oceanograficznych eCUDO.pl. Dzięki temu w jednym miejscu użytkownicy mają możliwość bezpłatnie, bez konieczności logowania się, przeszukiwać repozytorium zawierające informacje o ponad 7 milionach różnego typu danych oceanograficznych.

13 grudnia 2022 r. (wtorek) w Państwowym Instytucie Geologicznym–PIB odbędzie się spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe projektu pn. „Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl”.