13 grudnia 2022 r. (wtorek) w Państwowym Instytucie Geologicznym–PIB odbędzie się spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe projektu pn. „Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl”. 

W dniach 25-27 października w Bergen odbyła się coroczna konferencja poświęcona złożom głębokomorskim. Wydarzenie zatytułowane Deep Sea Minerals już po raz drugi przyciągnęło licznych przedstawicieli nauki, firm poszukiwawczych i serwisowych oraz przedstawicieli władz – zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych zainteresowanych poszukiwaniem i wydobywaniem głębokomorskich złóż polimetalicznych.  

19 października 2022 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbył się audyt, przeprowadzony przez przedstawiciela Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego. Wizytacja była związana z zakończeniem pierwszego rejsu naukowo-badawczego na ryfcie środkowoatlantyckim, który odbywał się na przełomie sierpnia i września 2022 r. 

Sukcesem zakończyła się polska ekspedycja kierowana przez Państwowy Instytut Geologiczny-PIB, której celem była regionalna eksploracja obszarów głębokomorskich na północnym Atlantyku.