ziemia gigantów konkurs nasza ziemia 2009Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Oddział Geologii Morza organizują Ogólnopolski Konkurs Geologiczno-Środowiskowy.
X edycja konkursu nosi tytuł  "Ziemia Gigantów".

Uwaga !!!  Regionalne wyniki konkursu.

Regionalni laureaci konkursu plastycznego
Regionalni laureaci konkursu wiedzy (gimnazja)
Regionalni laureaci konkursu wiedzy (ponadgimnazjalne)

rzeźbiarze powierzchni ziemi - konkurs nasza ziemia 2010Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Oddział Geologii Morza organizują Ogólnopolski Konkurs Geologiczno-Środowiskowy.
XI edycja konkursu nosi tytuł  "Rzeźbiarze powierzchni Ziemi".

Uwaga !!!  Regionalne wyniki konkursu.

Regionalni laureaci konkursu plastycznego
Regionalni laureaci konkursu wiedzy (gimnazja)
Regionalni laureaci konkursu wiedzy (ponadgimnazjalne)

kamienne archiwum ziemi - konkurs nasza ziemia 2011Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Oddział Geologii Morza organizują Ogólnopolski Konkurs Geologiczno-Środowiskowy.
XII edycja konkursu nosi tytuł  "Kamienne archiwum Ziemi".

Uwaga !!!  Regionalne wyniki konkursu.

Regionalni laureaci konkursu plastycznego
Regionalni laureaci konkursu wiedzy (gimnazja)
Regionalni laureaci konkursu wiedzy (ponadgimnazjalne)

fb 210Geolodzy z PIG zorganizowali na plaży w Gdyni Orłowie piknik naukowy. Wyjaśniali, kiedy powstało Morze Bałtyckie i jak będzie się zmieniać jego poziom. Dużym powodzeniem cieszyła się wystawa skał i skamieniałości znalezionych na polskiej plaży.