Jak szybko cofają się nadmorskie klify? Które rejony są szczególnie zagrożone? Dlaczego w niektórych obszarach klif cofa się szybciej niż w innych? Gdzie i kiedy powstanie w klifie następne osuwisko? Zapewne wielu z nas przechadzając się brzegiem morza w sąsiedztwie stromych zboczy zadawało sobie pytania o przyszłość klifów.

W dniach 17-22 czerwca 2018 roku w Gdańsku odbyła się 25 konferencja Salt Water Intrusion Meeting (SWIM). Miała ona charakter jubileuszowy – było to 25 spotkanie z tego cyklu. W konferencji, której Państwowy Instytut Geologiczny – PIB był współorganizatorem, aktywny udział wzięło 6 naszych pracowników. Zaprezentowali oni 6 posterów i zgłosili 6 artykułów nawiązujących do tematyki spotkania.

W dniach 5 – 8 czerwca 2018 roku odbyła się w Jastrzębiej Górze konferencja "Procesy geologiczne w strefie brzegowej morza - GEOST III". Delegacja z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB wygłosiła 3 referaty i przedstawiła 2 postery.

Regionalny półfinał tegorocznej edycji konkursu geologiczno - środowiskowego "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro" już za nami!