Informacje dla prasy

Tytuł Opublikowano
Zapraszamy na referat o historycznych mapach geologicznych Polski 23 czerwiec 2021
Pracownik PIG-PIB koordynatorem AAPG Visiting Geoscientist Program na Europę Środkową 22 czerwiec 2021
Rozporządzenie osuwiskowe na wirtualnym Forum PSG 16 czerwiec 2021
PIG-PIB rozwija monitoring wód podziemnych 16 czerwiec 2021
Ukazał się kolejny numer Przeglądu Geologicznego 14 czerwiec 2021
PIG-PIB na Międzynarodowej Konferencji i Wystawie Nafta-Gaz-Chemia 2021 14 czerwiec 2021
Służby geologiczne a płytka energia geotermalna - transatlantyckie warsztaty w ramach projektu MUSE 09 czerwiec 2021
Referat w ramach Ogólnopolskich Posiedzeń Naukowych Polskiego Towarzystwa Geologicznego 09 czerwiec 2021
Jubileusz 102. rocznicy powstania Państwowego Instytutu Geologicznego 08 czerwiec 2021
V edycja Konferencji "Środowisko Informacji". Zgłoś prezentację! 08 czerwiec 2021
Zapraszamy na 2. Forum Państwowej Służby Geologicznej - Zagrożenia geologiczne w Polsce. Problemy osuwiskowe 07 czerwiec 2021
Komunikat państwowej służby hydrogeologicznej 07 czerwiec 2021
Światowy Dzień Ochrony Środowiska 05 czerwiec 2021
Wizyta delegacji NFOŚiGW na budowie Centralnego Magazynu Próbek Geologicznych w Leszczach k. Kłodawy 02 czerwiec 2021
Nowa prognoza państwowej służby hydrogeologicznej 01 czerwiec 2021
Geologia dla najmłodszych (i trochę starszych) w PIG-PIB 01 czerwiec 2021
Rada Naukowa PIG-PIB przyznała stopień doktora habilitowanego dr. Marcinowi Dąbrowskiemu 28 maj 2021
Żegnamy Profesora Stanisława Orłowskiego 27 maj 2021
Do Biegu Firmowego, gotowi, start! 25 maj 2021
Rozszerzenie zakresu akredytacji dla laboratoriów badawczych PIG-PIB 21 maj 2021