Informacje dla prasy

Tytuł Opublikowano
Kolejne "Profile głębokich otworów wiertniczych" są dostępne on-line 14 lipiec 2019
Letnia Szkoła Sedymentologiczno-Geomorfologiczna w Bachotku 12 lipiec 2019
"Metodyka wykonania monitoringu odkrywkowej eksploatacji kopalin" z pozytywną opinią 12 lipiec 2019
Wizyta administracji geologicznej chińskiej prowincji Hunan w PIG-PIB 11 lipiec 2019
Surowce mineralne w gospodarce o obiegu zamkniętym 11 lipiec 2019
Eksperci rozmawiali w Bonn o zmianach klimatu 11 lipiec 2019
Spotkanie OneGeology Technical Implementation Group 10 lipiec 2019
Spotkanie Komitetu Technicznego Open Geospatial Consortium (OGC Technical Committee) 10 lipiec 2019
Trzeci wymiar geologii pomaga w planowaniu przestrzennym 09 lipiec 2019
Silne trzęsienia ziemi w Kalifornii 09 lipiec 2019
Relacja z konferencji "ECROFI 2019 - European Current Research on Fluid and Melt Inclusions" 08 lipiec 2019
Kolejny wstrząs w Kopalni "Rudna" 08 lipiec 2019
Nowe wytyczne badań podłoża budowlanego na potrzeby budownictwa drogowego wdrożone przez GDDKiA 07 lipiec 2019
Uczymy się monitorować odkrywkową eksploatację kopalin 06 lipiec 2019
PIG-PIB w kolebce górnictwa naftowego w Karpatach – relacja z 87 Zjazdu PTG 05 lipiec 2019
Wystawa plenerowa "Bałtyk i Pomorze w geologicznej odsłonie" 04 lipiec 2019
PIG – PIB na Europejskim Kongresie Geotermalnym i spotkaniu projektu GeMex (Horyzont 2020) 04 lipiec 2019
Państwowy Instytut Geologiczny podpisał nowe porozumienie o współpracy z Chińską Służbą Geologiczną 04 lipiec 2019
Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 04 lipiec 2019
Eksperci od geologii terenów miejskich obradowali w Brukseli 03 lipiec 2019