Informacje dla prasy

Tytuł Opublikowano
Nowa aplikacja zapewni dostęp do ponad 200-letniego dziedzictwa kartografii geologicznej 20 lipiec 2021
Trwa rejestracja na 7. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce 19 lipiec 2021
OSTRZEŻENIE o zagrożeniu osuwiskowym - lipiec 2021. Komunikat państwowej służby geologicznej 19 lipiec 2021
Sprawozdanie z działalności państwowej służby hydrogeologicznej za 2020 r. zostało zatwierdzone 16 lipiec 2021
Kolejny krok do zakupu wielozadaniowego statku badawczego dla Polski 16 lipiec 2021
Wykonano ocenę dwóch obszarów pilotażowych w projekcie EU-Waterres 16 lipiec 2021
Monitoring geotermiczny płytkiego podłoża geologicznego 15 lipiec 2021
Otwarcie wystawy z okazji 100 lat Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB w Sosnowcu 15 lipiec 2021
Trwają konsultacje publiczne projektu Polityki Surowcowej Państwa 12 lipiec 2021
Nowy numer Przeglądu Geologicznego jest dostępny w internecie 09 lipiec 2021
Perspektywy rozwoju polskiej geotermii na wirtualnym Forum PSG 07 lipiec 2021
Trwa rejestracja na VII Ogólnopolski Kongres Geotermalny 2020+1 05 lipiec 2021
Otwarcie Biblioteki Geologicznej dla osób spoza PIG-PIB 01 lipiec 2021
"The balance of mineral resources deposits in Poland as of 31.12.2020" 29 czerwiec 2021
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2020 r. 29 czerwiec 2021
Ekspert PIG-PIB stałym przedstawicielem Polski w CCOP 28 czerwiec 2021
Udostępniamy nowe arkusze Mapy Geologicznej Polski w skali 1:200 000! 28 czerwiec 2021
Nowe wydawnictwo jubileuszowe prezentuje stu najwybitniejszych pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego 27 czerwiec 2021
3. Forum Państwowej Służby Geologicznej - Potencjał i perspektywy wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce 25 czerwiec 2021
Zapraszamy na referat o historycznych mapach geologicznych Polski 23 czerwiec 2021