11 grudnia 2018 r. w Oddziale Górnośląskim Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB w Sosnowcu miało miejsce spotkanie delegacji działającego w Chinach Międzynarodowego Centrum Doskonałości ds. Metanu z Kopalń z przedstawicielami analogicznego Centrum w Polsce, którego założycielami są Główny Instytut Górnictwa, Instytut Nafty i Gazu, Państwowy Instytut Geologiczny oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

W tym roku 20th International Sedimentological Congress odbył się w dniach 13-17 sierpnia mieście Quebec w Kanadzie.

21 sierpnia w Sydney, w ramach Polsko - Australijskiego Forum Energetycznego, odbyła się konferencja poświęcona technologii i innowacji w sektorach energetycznym i zasobów naturalnych.

W dniach 3-5 lipca 2018 r. w Brukseli miało miejsce spotkanie inaugurujące realizację 15 projektów w ramach programu GeoERA.

W dniach 10 - 11 maja 2018 r. w Hotelu Fleur de Lys w Dakarze (Senegal) odbyło się spotkanie robocze projektu PanAfGeo - Pan-African Support to the EuroGeoSurveys-Organisation of African Geological Surveys (EGS-OAGS) Partnership.  W ramach projektu afrykańskie służby geologiczne zostaną przeszkolone przez wybrane służby europejskie.

Doroczny Zjazd Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naftowych (AAPG) odbył się tym razem w Salt Lake City (USA), w dniach 18 - 23 maja br. Podczas prestiżowego wydarzenia nie mogło też zabraknąć specjalistów z Państwowego Instytutu Geologicznego.

W dniach 14 – 18 kwietnia 2018 r odbyło się w czeskim Kromieryżu spotkanie robocze Grupy Roboczej Beriasu. Grupa działa w ramach Podkomisji Stratygrafii Kredy Międzynarodowej Komisji Stratygrafii, a jej głównym zadaniem jest opracowanie wytycznych dla ustalenia światowego wzorca granicy jura/kreda (GSSP).

W dniu 17 kwietnia 2018 r. odbyło się na Uniwersytecie Glasgow w Szkocji pierwsze spotkanie nowo wybranej Rady SGA (The Society for Geology Applied to Mineral Deposits), w którym uczestniczył dr hab. Stanisław Mikulski, prof. PIG-PIB.

W dniach 16-19 kwietnia w Kopenhadze odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. skutków eksploatacji osadów morskich na ekosystem morski (Working Group on the Effects of Extraction of Marine Sediments on the Marine Ecosystem - WGEXT). Grupa działa w ramach Międzynarodowej Rady Badań Morza (The International Council for the Exploration of the Sea - ICES).

„Zwalczanie skutków suszy w regionie Morza Bałtyckiego - perspektywa polska” to temat seminarium, które odbyło się 27 kwietnia 2018 roku na Uniwersytecie w Halmstad (Szwecja). Południowa Szwecja boryka się od kilku lat z problemem spadku opadów atmosferycznych i odnawialności zasobów wodnych, osiągających prawie 30%.

W Bonn (Niemcy) w dniach 30 kwietnia – 10 maja br. odbyły się globalne negocjacje przed szczytem klimatycznym COP24 w Katowicach. Debatowano o przyjęciu szczegółowych zasad wdrażających Porozumienie paryskie w dziedzinie klimatu.

W Brukseli w dniach 18-19 kwietnia br. odbyła się piąta już wizyta studyjna pt. „3Revolution: Reduce, Reuse, Recover”.