W dniu 17 kwietnia 2018 r. odbyło się na Uniwersytecie Glasgow w Szkocji pierwsze spotkanie nowo wybranej Rady SGA (The Society for Geology Applied to Mineral Deposits), w którym uczestniczył dr hab. Stanisław Mikulski, prof. PIG-PIB.

W dniach 16-19 kwietnia w Kopenhadze odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. skutków eksploatacji osadów morskich na ekosystem morski (Working Group on the Effects of Extraction of Marine Sediments on the Marine Ecosystem - WGEXT). Grupa działa w ramach Międzynarodowej Rady Badań Morza (The International Council for the Exploration of the Sea - ICES).

„Zwalczanie skutków suszy w regionie Morza Bałtyckiego - perspektywa polska” to temat seminarium, które odbyło się 27 kwietnia 2018 roku na Uniwersytecie w Halmstad (Szwecja). Południowa Szwecja boryka się od kilku lat z problemem spadku opadów atmosferycznych i odnawialności zasobów wodnych, osiągających prawie 30%.

W Bonn (Niemcy) w dniach 30 kwietnia – 10 maja br. odbyły się globalne negocjacje przed szczytem klimatycznym COP24 w Katowicach. Debatowano o przyjęciu szczegółowych zasad wdrażających Porozumienie paryskie w dziedzinie klimatu.

W Brukseli w dniach 18-19 kwietnia br. odbyła się piąta już wizyta studyjna pt. „3Revolution: Reduce, Reuse, Recover”.


Przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB wzięli udział w kolejnej edycji European Geosciences Union General Assembly 2018 (EGU), która odbyła się w Wiedniu w dniach 8-13 kwietnia.

W dniach 18-21 kwietnia w Rytrze k. Nowego Sącza, pod patronatem Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, odbył się 16. Meeting of the Central European Tectonic Groups (CETEG). Jego organizacja była w tym roku zadaniem Polaków.

Oddział Dolnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB dołączył do grona interesariuszy projektu „REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE”, prowadzonego w ramach programu Interreg Europe. Wspólnie z międzynarodowym gronem ekspertów będziemy dyskutować o usprawnieniu polityki Komisji Europejskiej w zakresie surowców mineralnych.

W dniach 20-23 lutego 2018 r. odbyło się 4 spotkanie „Delivering Subsurface Models For Societal Challenges”, zorganizowane przez European 3D Geomodelling Community.

Polska podpisała kontrakt na rozpoznanie i poszukiwanie złóż polimetalicznych siarczków masywnych na dnie Atlantyku. Działka, którą mamy eksplorować znajduje się w środkowej części grzbietu śródoceanicznego i najprawdopodobniej jest bogata w szereg cennych metali. W program rozpoznania dna oceanicznego zaangażowany jest Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.

Polska i Kanada podpisały list intencyjny umożliwiający dalszą współpracę geologiczną między oboma państwami. Pozwoli on na zacieśnienie kontaktów z kanadyjską prowincją Alberta, bogatą w surowce mineralne.

Paleontolodzy z Czech, Niemiec, Polski, Rosji, Słowacji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii zaprezentowali w Krakowie najnowsze wyniki badań w dziedzinie taksonomii, ewolucji, biostratygrafii, środowiska, paleogeografii i klimatu.