Wykonano ocenę dwóch obszarów pilotażowych w projekcie EU-Waterres

Udostępniamy pierwszy raport przygotowany w ramach transgranicznego projektu EU-WATERRES "Zintegrowany system zarządzania transgranicznymi zasobami i jakością wód podziemnych".

Dokument pt. “Assessment of the resources of transboundary groundwater reservoirs for the two pilot areas” ("Ocena zasobów transgranicznych zbiorników wód podziemnych dla dwóch obszarów pilotażowych") składa się z trzech głównych części. W pierwszej z nich przedstawiono przepisy międzynarodowe regulujące zarządzanie obszarami transgranicznymi z naciskiem na umowy dwustronne pomiędzy krajami sąsiadującymi na dwóch obszarach pilotażowych – pograniczu polsko – ukraińskim oraz pograniczu estońsko – łotewskim. Znajduje się tu również ujednolicony słownik pojęć i terminów stosowanych w raporcie.

Kolejne części część raportu poświęcone zostały ocenie przepływów transgranicznych wód podziemnych w dwóch obszarach pilotażowych. Można tu znaleźć informacje o podstawie wyznaczenia obszaru pilotażowego, ocenie warunków hydrogeologicznych i geochemicznych i modelach koncepcyjnych, które stanowiły podstawę dalszych badań modelowych.

Raport został opracowany przez konsorcjum projektu EU-WATERRES i zrecenzowany przez zaproszonych niezależnych ekspertów zewnętrznych. Dokument jest wynikiem prac prowadzonych w ramach zadania WP3 – „Harmonizacja transgranicznego monitoringu wód podziemnych” koordynowanego przez Łotewskie Centrum Środowiska, Geologii i Meteorologii (Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre)

Zobacz RAPORT: “Assessment of the resources of transboundary groundwater reservoirs for the two pilot areas”

okładka raportu

Praca naukowa opublikowana została w ramach projektu międzynarodowego współfinansowanego ze środków programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „PMW” w latach 2020-2023; umowa nr W82/RF-COOPERATION/2020

The project No.2018-1-0137 “EU-WATERRES: EU-integrated management system of cross-border groundwater resources and anthropogenic hazards” benefits from a € 2.447.761 grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation. The aim of the project is to promote coordinated management and integrated protection of transboundary groundwater by creating a geoinformation platform.

Więcej informacji o projekcie EU-WATERRES>>

Strona internetowa projektu EU-WATERRES: eu-waterres.eu

Tekst: Małgorzata Przychodzka

16.07.2021 r.