OCHRONA ŚRODOWISKA

grafika ilustracyjna


Działamy zgodnie z prawem i polityką Unii Europejskiej oraz zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Propagujemy racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi na terenie miast, gmin, powiatów, województw. Prowadzimy badania, projekty, programy dla podmiotów gospodarczych.

OFERTA

OCENA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO

» Rozpoznanie stanu zanieczyszczenia środowiska naturalnego

» Analityka chemiczna

» Kartografia geochemiczna i geośrodowiskowa

 LOKALIZACJA, MONITORING, REKULTYWACJA SKŁADOWISK ODPADÓW

» Gospodarowanie odpadami

» Doradztwo organizacyjne z zakresu gospodarki odpadami

» Składowanie odpadów

» Monitoring składowisk odpadów

» Badanie zanieczyszczeń

» Rekultywacja składowisk odpadów i plany ich zagospodarowania

ZAGROŻENIA ANTROPOGENICZNE

» Tereny pogórnicze i poprzemysłowe

» Zagrożenia radioekologiczne

 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE »
OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU »