LABORATORIUM CHEMICZNE

kadr analityka

Laboratorium Chemiczne PIG-PIB jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji

 

pdf Zakres akredytacji AB 283 (345 KB) obejmuje:

 

BADANIA CHEMICZNE

 • wody i ścieków
 • gleb, gruntów, osadów i skał
 • obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań produktów rolnych

 

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH

 • wody i ścieków
 • gleb, gruntów, osadów i skał

 

Tradycje analityki chemicznej w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym (PIG-PIB) liczą ponad 90 lat. Pierwsze laboratorium PIG powstało w 1919 roku.

Doświadczenia zdobyte w tak długim okresie, nowoczesna aparatura o światowym standardzie, wprowadzanie nowych technik analitycznych oraz kompetentna, wysoko wykwalifikowana kadra pracowników, pozwalają osiągnąć nam optymalne efekty pracy i stawiają Laboratorium Chemiczne w czołówce laboratoriów geologicznych i środowiskowych w kraju i za granicą.

 

Zakres działania

 • Wykonywanie analiz chemicznych próbek stałych, a także wód, na potrzeby strategicznych zadań realizowanych w ramach ustawowej i statutowej działalności Instytutu.
 • Wykonywanie analiz chemicznych próbek stałych, a także wód, dla komórek organizacyjnych Instytutu, zleceniodawców zewnętrznych oraz współpraca i doradztwo w zakresie metod analitycznych dla zakładów (komórek) merytorycznych i oddziałów regionalnych Instytutu.
 • Prowadzenie prac metodycznych w celu doskonalenia oraz poszerzania możliwości analitycznych.
 • Opracowywanie procedur badawczych dla oznaczeń chemicznych i procedur dla pobierania próbek stałych, a także wód.
 • Udział w porównaniach między laboratoryjnych i badanie biegłości dla uzyskania potwierdzenia wiarygodności wyników.
 • Realizacja polityki jakości oraz utrzymanie i zachowanie systemu zarządzania potwierdzającego kompetencje akredytowanego laboratorium badawczego.
 • Współpraca z laboratoriami oddziałów regionalnych Instytutu.
 • Badanie zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego i opracowywanie ekspertyz z zakresu geochemii środowiskowej.
 • Wykonywanie analiz i raportów związanych z monitoringiem geochemicznym osadów wodnych.
 • Publikowanie i popularyzacja wyników badań.
 • Prowadzenie działalności promocyjnej i szkoleniowej.