LABORATORIUM CHEMICZNE

kadr analityka


Laboratorium Chemiczne PIG-PIB jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji

pdf Zakres akredytacji AB 283 (1.02 MB) obejmuje:

BADANIA CHEMICZNE

  • wody i ścieków
  • gleb, gruntów, osadów i skał
  • obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań produktów rolnych

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH

  • wody i ścieków
  • gleb, gruntów, osadów i skał