Rada Naukowa PIG-PIB

Kadencja 2021–2025

 

Rada Naukowa Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego jest organem stanowiącym, inicjującym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Skład Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego przedstawia się następująco:

Przewodniczący Rady Naukowej

 • Dr hab. inż. Piotr KRZYWIEC, prof. instytutu, ING PAN, Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk

Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej

 • Dr Jolanta MAJ, Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 • Prof. dr hab. Andrzej MUSZYŃSKI, Pracownia Geozagrożeń Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

 • Dr hab. Stanisław WOŁKOWICZ, prof. instytutu, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Członkowie Rady Naukowej

 • Dr Anna FELDMAN-OLSZEWSKA, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 • Dr hab. Jacek GRABOWSKI, prof. instytutu, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 • Dr hab. Katarzyna JARMOŁOWICZ - SZULC, prof. instytutu, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 • Dr hab. Marek JAROSIŃSKI, prof. instytutu, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 • Dr hab. Mariusz KĘDZIERSKI, prof. instytutu, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Dr Aleksandra KOZŁOWSKA, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 • Prof. dr hab. Ewa KROGULEC, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

 • Prof. dr hab. inż. Jan KUDEŁKO, Katedra Górnictwa i Geodezji, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska

 • Dr hab. Joanna KULCZYCKA, prof. uczelni, AGH, Wydział Zarządzania Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • Prof. dr hab. Marek LEWANDOWSKI, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

 • Prof. dr hab. Leszek MARYNOWSKI, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski

 • Prof. dr hab. inż. Jacek MATYSZKIEWICZ, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • Prof. dr hab. Stanisław MIKULSKI, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 • Prof. dr hab. Ewa SŁABY, Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk 

 • Dr hab. Barbara SŁODKOWSKA, prof. instytutu, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 • Dr hab. Piotr SUCH, prof. instytutu, Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

KOMISJA NAUKI

Przewodniczący Komisji Nauki

 • Prof. dr hab. Stanisław MIKULSKI, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Zastępca Przewodniczącego Komisji Komisji Nauki

 • Prof. dr hab. Leszek MARYNOWSKI, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski

Członkowie Komisji Nauki

 • Dr hab. Stanisław WOŁKOWICZ, prof. instytutu, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 • Prof. dr hab. Ewa SŁABY, Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk 

 • Dr hab. Mariusz KĘDZIERSKI, prof. instytutu, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

KOMISJA DOSKONALENIA KADRY NAUKOWEJ

Przewodnicząca Komisji Doskonalenia Kadry Naukowej

 • Dr hab. Katarzyna JARMOŁOWICZ - SZULC, prof. instytutu, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Zastępczyni Przewodniczącej Komisji Doskonalenia Kadry Naukowej

 • Dr hab. Joanna KULCZYCKA, prof. uczelni, AGH, Wydział Zarządzania Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Członkowie Komisji Doskonalenia Kadry Naukowej

 • Prof. dr hab. Ewa KROGULEC, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

 • Prof. dr hab. Andrzej MUSZYŃSKI, Pracownia Geozagrożeń Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

 • Dr hab. Piotr SUCH, prof. instytutu, Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

KOMISJA EKONOMICZNO - ORGANIZACYJNA

Przewodnicząca Komisji Ekonomiczno-Organizacyjnej

 • Dr hab. Barbara SŁODKOWSKA, prof. instytutu, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Zastępca Przewodniczącego Komisji Ekonomiczno-Organizacyjnej

 • Prof. dr hab. inż. Jan KUDEŁKO, Katedra Górnictwa i Geodezji, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska

Członkowie Komisji Ekonomiczno-Organizacyjnej

 • Dr Jolanta MAJ, Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 • Dr Anna FELDMAN-OLSZEWSKA, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 • Dr Aleksandra KOZŁOWSKA, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 

18.11.2021 r.