Rada Naukowa PIG-PIB

KADENCJA 2017–2021

 

Rada Naukowa Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego jest organem stanowiącym, inicjującym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

W dniu 10.08.2017 r. odbyły się wybory do Rady Naukowej spośród pracowników PIG-PIB.

Nowy skład Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego zostanie podany wkrótce.

22.08.2017 r.