Rada Naukowa PIG-PIB

Kadencja 2017–2021

 

Rada Naukowa Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego jest organem stanowiącym, inicjującym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Skład Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego przedstawia się następująco:

Przewodniczący Rady Naukowej

 • Prof. dr hab. inż. Marek KRĄPIEC, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej

 • Prof. dr hab. Andrzej MUSZYŃSKI, Zakład Mineralogii i Petrologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

 • Prof. dr hab. Krzysztof SZAMAŁEK, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 • Dr Agnieszka WÓJCIK, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii - Politechnika Wrocławska

Członkowie Rady Naukowej

 • Dr hab. inż. Tomasz ABRAMOWSKI, prof. AM, Akademia Morska w Szczecinie

 • Prof. dr hab. inż. Przemysław BORKOWSKI, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii - Politechnika Wrocławska

 • Dr Anna FELDMAN-OLSZEWSKA, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 • Dr inż. Tadeusz GOREWODA, Zakład Chemii Analitycznej, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach

 • Dr hab. Bożena JASIŃSKA, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Dr Aleksandra KOZŁOWSKA, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 • R. pr. Piotr KROPIŃSKI, Departament Ochrony Złóż i Polityki Surowcowej RP, Ministerstwo Środowiska

 • Dr hab. Joanna KULCZYCKA, prof. nadzw. AGH, Wydział Zarządzania Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • Dr hab. inż. Arkadiusz KUSTRA, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

 • Dr Jolanta MAJ, Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, Ministerstwo Środowiska

 • Prof. dr hab. Tadeusz PERYT, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 • Dr Łukasz PLEŚNIAK, Zakład Geologii Stosowanej, Geochemii i Gospodarki Środowiskiem Uniwersytetu Wrocławskiego

 • Mgr inż. Andrzej PRZYBYCIN, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 • Dr hab. Magdalena SIKORSKA - JAWOROWSKA, prof. nadzw., Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 • Dr hab. Wiesław TRELA, prof. nadzw., Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 • Dr hab. Stanisław WOŁKOWICZ, prof. nadzw., Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 • Prof. dr hab. Antoni WÓJCIK, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

KOMISJA NAUKI

Przewodniczący Komisji Nauki

 • Prof. dr hab. Tadeusz PERYT, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Zastępca Przewodniczącego Komisji Nauki

 • Prof. dr hab. inż. Przemysław BORKOWSKI, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii - Politechnika Wrocławska

Członkowie Komisji Nauki

 • Dr hab. inż. Tomasz ABRAMOWSKI, prof. AM, Akademia Morska w Szczecinie

 • Dr hab. Wiesław TRELA, prof. nadzw., Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 • Dr hab. Stanisław WOŁKOWICZ, prof. nadzw., Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

KOMISJA DOSKONALENIA KADRY NAUKOWEJ

Przewodniczący Komisji Doskonalenia Kadry Naukowej

 • Dr hab. Magdalena SIKORSKA - JAWOROWSKA, prof. nadzw., Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Członkowie Komisji Doskonalenia Kadry Naukowej

 • Prof. dr hab. Andrzej MUSZYŃSKI, Zakład Mineralogii i Petrologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

 • Prof. dr hab. Krzysztof SZAMAŁEK - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 • Dr hab. Wiesław TRELA - prof. nadzw., Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

KOMISJA EKONOMICZNO - ORGANIZACYJNA

Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Organizacyjnej

 • Dr hab. Stanisław WOŁKOWICZ, prof. nadzw., Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Członkowie Komisji Ekonomiczno-Organizacyjnej

 • Dr Anna FELDMAN-OLSZEWSKA, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 • Dr Aleksandra KOZŁOWSKA, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 • Dr Jolanta MAJ, Departament Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Środowiska

07.09.2020 r.