LABORATORIA

LABORATORIUM CHEMICZNE

Laboratorium Chemiczne posiada pdf certyfikat PCA nr AB 283 (774 KB) .

Zakres akredytacji obejmuje oznaczanie około 400 cech w próbkach ciekłych i stałych. Wykorzystuje nowoczesne techniki analityczne (m.in. ICP-MS, ICP-OES, WD-XRF, XRD, FAAS, TMA, HPLC, FTIR, SPF, GC) oraz profesjonalny sprzęt wiodących światowych producentów. 

 

 CENTRUM BADAŃ GRUNTÓW I SKAŁ

Centrum specjalizuje się w badaniach właściwości fizycznych, mechanicznych i filtracyjnych gruntów i skał do dokumentacji, ocen i analiz. Jest wyposażone w nowoczesną aparaturę badawczą. Opracowania są wykonywane zgodnie z normami PN, PN-EN ISO, ASTM, BS i DIN. Nasi specjaliści klasyfikują, oznaczają i opisują grunty oraz skały. 

 

LABORATORIUM ANALIZ W MIKROOBSZARZE

Laboratorium specjalizuje się w analizie jakościowej i ilościowej składu pierwiastkowego bardzo małych wycinków próbek w stanie stałym. Jest wyposażone w mikrosondę elektronową CAMECA SX 100, służącą do precyzyjnego oznaczania pierwiastków śladowych w mikroobszarze, oraz w mikrosondę jonową SHRIMP IIe/MC, która umożliwia wykonywanie najbardziej precyzyjnych analiz izotopowych in-situ próbek w stanie stałym. Wyniki naszych badań mają szerokie zastosowanie, m.in. w datowaniu skał i procesów geologicznych, a także w ochronie środowiska, materiałoznawstwie, mikropaleontologii, mikrobiologii oraz archeologii.

 

LABORATORIUM GEOFIZYCZNE

Laboratorium wykonuje szerokie spektrum badań z zakresu paleomagnetyzmu i magnetyzmu środowiskowego. Wśród wyposażenia znajdują się m.in. magnetometr rotacyjny JR-6 czy zestaw MS2 firmy Bartington – do pomiaru podatności magnetycznej gleb i skał, zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i polowych.

 

LABORATORIUM PETROFIZYCZNE

Laboratorium wykonuje badania podstawowych parametrów fizycznych skał ze szczególnym nastawieniem na parametry termiczne, m.in.:przewodność i dyfuzyjność cieplna, ciepło właściwe (wszystkie wymienione parametry również w zależności od temperatury),zawartości izotopów promieniotwórczych K-40, U-238, Th-232,gęstość i porowatość,prędkość rozchodzenia się fal ultradźwiękowych.

Działalność laboratorium nie ogranicza się do badania skał; mamy możliwość badania materiałów budowlanych, ceramicznych oraz innych kompozytów.

Zapraszamy do współpracy.