GROMADZENIE I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI GEOLOGICZNEJ I HYDROGEOLOGICZNEJ

grafika ilustracyjna


Państwowy Instytut Geologiczny prowadzi Narodowe Archiwum Geologiczne. Jest to główne krajowe archiwum dokumentów geologiczno-środowiskowych i próbek geologicznych, które stanowi podstawę wspomagania działania państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej.

» Gromadzenie i udostępnianie informacji geologicznej

» Udostępnianie informacji hydrogeologicznej