WODY PODZIEMNE

grafika ilustracyjna


Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy wypełnia zadania państwowej służby hydrogeologicznej. Wykonuje analizy stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych, prowadzi bazy hydrogeologicznych danych cyfrowych, wydaje mapy i atlasy, które zawierają informacje nt. występowania, stanu i zasobów zwykłych wód podziemnych, a także atlasy wód mineralnych, leczniczych i potencjalnie leczniczych. Dysponuje Centralnym Laboratorium Chemicznym, w którym są prowadzone laboratoryjne oznaczenia chemizmu wód.

OFERTA

 • Ocena zasobów i ochrona wód podziemnych
 • Kartografia hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska
 • Monitoring jakościowy i ilościowy wód podziemnych
 • Oceny stanu chemicznego wód podziemnych
 • Hydrogeologia izotopowa do celów określenia genezy wód, systemów krążenia i intensywności wymiany oraz czasu przebywania wód w ośrodkach skalnych itp.
 • Modelowanie przepływu wód podziemnych w celu oceny zasobów eksploatacyjnych ujęć i zasobów dyspozycyjnych zlewni, ekosystemów i regionów wodno-gospodarczych
 • Modelowanie termodynamiczne chemizmu wód – stopień nasycenia, specjacja cząstek i kierunki reakcji hydrogeochemicznych
 • Modelowanie migracji zanieczyszczeń do ocen zagrożeń zasobów wód podziemnych oraz oddziaływania ognisk zanieczyszczeń na wody podziemne
 • Wody mineralne, termalne i lecznicze – określanie hydrodynamicznych i hydrochemicznych warunków występowania oraz ocena możliwości ich wykorzystania do celów leczniczych, rekreacyjnych lub grzewczych
 • Projektowanie i dokumentowanie prac związanych z budową ujęć wód mineralnych, leczniczych, termalnych i potencjalnie leczniczych
 • Oceny gęstości ziemskiego strumienia ciepła i wydajności wiertniczych otworów geotermicznych
 • Odwodnienia i zagrożenia wodne kopalń – identyfikacja dopływów, ocena stopnia zagrożenia, projekty uszczelnień górotworu – iniekcje i przesłony hydroizolacyjne, projekty rekultywacji terenu wyrobisk

 

KONTAKT

dr Krzysztof Jóźwiak
Kierownik Zakładu Rozpoznawania i Ochrony Wód Podziemnych 
tel. 22 459 2345 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.