Materiały Informacyjne państwowej służby hydrogeologicznej

Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Zobacz informację na temat bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w Polsce.

Dokumenty

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.10.2020 do 31.10.2020

88 pobrań

Pobierz (pdf, 3.67 MB)

Komunikat nr 11a 2020 o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r..pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.10.2020 do 31.10.2020

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia analizę:
1. położenia zwierciadła wód podziemnych,
2. stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych
3. stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym

Analiza obejmuje obszar kraju w okresie od 1 do 31 października 2020 r.

Analiza została opracowana na podstawie interpretacji zebranych w trybie operacyjnym wyników pomiarów w wytypowanych punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych PIG-PIB, przy uwzględnieniu dla poszczególnych punktów obserwacyjnych następujących wartości charakterystycznych:

* najniższej głębokości położenia zwierciadła wody z wielolecia (NNG),
* średniej głębokości położenia zwierciadła wody z wielolecia (SSG),
* średniej z najniższych rocznych głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej z wielolecia (SNG),
* wartości granicznej dla wystąpienia zjawiska niżówki hydrogeologicznej, przyjętej na poziomie stanu niskiego ostrzegawczego (SNO),
* wyznaczonego z najniższych rocznych stanów położenia zwierciadła wody charakteryzujących się wartościami niższymi od wartości SNG,
* średniej głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej (AG) z okresu od 1 do 31 października 2020 r.

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.11.2020 - 30.11.2020 Popularny

227 pobrań

Pobierz (pdf, 4.63 MB)

Prognoza nr 10b na okres od 01.11.2020 r. do 30.11.2020 r. dotyczącą stanu wód podziemnych na obszarze kraju.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.11.2020 - 30.11.2020

Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach.

W okresie od 1 do 30 listopada 2020 roku przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w okresie nadchodzących tygodni prognozuje się występowanie niżówki hydrogeologicznej w granicach województw:

 • wielkopolskiego,
 • lubuskiego,
 • kujawsko-pomorskiego,
 • wielkopolskiego,
 • lubuskiego,
 • kujawsko-pomorskiego,
 • warmińsko-mazurskiego,
 • podlaskiego,
 • lubelskiego.

Ponadto na mniejszą skalę zjawisko to może być obserwowane  także na obszarze województw:

 • zachodniopomorskim,
 • pomorskim,
 • mazowieckim,
 • świętokrzyskim,
 • śląskim
 • dolnośląskim,
przy czym w ostatnim z wymienionych województw przewiduje się, że opisywane zjawisko, jeżeli wystąpi, będzie miało charakter wyłącznie lokalny.

Ostrzeżenie PSH nr 2/2020 dotyczące sytuacji hydrogeologicznej w kraju Popularny

193 pobrań

Pobierz (pdf, 63 KB)

Ostrzeżenie PSH nr 2-2020 dotyczące sytuacji hydrogeologicznej w kraju.pdf

Państwowa służba hydrogeologiczna aktualizuje informację o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju w związku z występowaniem niżówki hydrogeologicznej. Obecnie stan zagrożenia utrzymuje się dla następujących województw: wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i śląskiego. Ponadto wprowadza się stan zagrożenia również dla województw: podlaskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego. Natomiast, z powodu poprawy sytuacji hydrogeologicznej, odwołuje się stan zagrożenia dla województw opolskiego i dolnośląskiego.