Materiały informacyjne służby geologicznej – prawo wodne

Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Zobacz informację na temat bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w Polsce.

Państwowa służba hydrogeologiczna aktualizuje informację o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju związanego z występowaniem i prognozowaniem niżówki hydrogeologicznej.

Stan zagrożenia utrzymuje się dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego. Jednocześnie odwołuje się stan zagrożenia dla województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego - Ostrzeżenie hydrogeologiczne PSG nr 1/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.

Ostrzeżenie 1/2024 utraciło swą moc z dniem 29.02.2024.

 


Dokumenty

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.03.2024 r. do 31.03.2024 r. Popularny

347 pobrań

Pobierz (pdf, 2.76 MB)

Komunikat 4_2024.pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.03.2024 r. do 31.03.2024 r.

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia analizę:
- położenia zwierciadła wód podziemnych
- stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych
- stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym
Analiza obejmuje obszar kraju w okresie od 1 do 31 marca 2024 r.

W marcu 2024 r. wzrost średnich miesięcznych stanów wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym w odniesieniu do wartości z poprzedniego miesiąca nastąpił w ponad połowie analizowanych punktów obserwacyjnych. Obniżenie średniego poziomu wód podziemnych, obserwowane najczęściej w południowej części kraju, zostało zarejestrowane w ponad 41% ogólnej liczby punktów objętych analizą. W przypadku ponad 4% punktów obserwacyjnych średni poziom wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego nie uległ zmianie w porównaniu ze stanem odnotowanym w lutym 2024 r.

Wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym na całym obszarze kraju utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę. W omawianym miesiącu w żadnym z punktów obserwacyjnych nie odnotowano braku rezerw zasobów wód podziemnych, w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia. Nie odnotowano również zagrożenia stanu rezerw wód podziemnych.

W marcu 2024 r., podobnie jak w poprzednim miesiącu, nie stwierdzono zagrożenia hydrogeologicznego związanego z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO), występującego w skali regionalnej. Obniżenie zwierciadła wód podziemnych poniżej granicy stanu SNO występowało jedynie lokalnie i stwierdzone zostało tylko w dwóch punktach obserwacyjnych na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

 

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych na okres od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r. Popularny

466 pobrań

Pobierz (pdf, 10.13 MB)

Prognoza hydrogeologiczna PSG nr 3_2024.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych  na okres od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r.

Prognoza oddziaływania zmian położenia zwierciadła, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie 1.04-30.06.2024 r.

W kwietniu 2024 r. na ternie Polski nie prognozuje się wystąpienia niżówki hydrogeologicznej. W sytuacji zaistnienia niekorzystnych warunków meteorologicznych zjawisko może rozwinąć się w maju i czerwcu 2024 r., głównie w województwach: zachodniopomorskim, śląskim i małopolskim.

W maju i w czerwcu na obszarach objętych niżówką mogą pojawić się utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.

Prognozowana sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.