Materiały Informacyjne państwowej służby hydrogeologicznej

Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Zobacz informację na temat bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w Polsce.

Dokumenty

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.06.2019 - 31.08.2019 Popularny

183 pobrań

Pobierz (pdf, 34.73 MB)

Prognoza 4b_2019.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.06.2019 - 31.08.2019

Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach.

W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2019 roku niskie położenie zwierciadła wód pierwszego, swobodnego poziomu wodonośnego i występowanie niżówki hydrogeologicznej prognozuje się głównie na obszarach usytuowanych w granicach województw: wielkopolskiego, lubelskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.

Na wskazanych obszarach efektem tego zjawiska mogą być lokalnie występujące utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie).

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.02.2019 do 30.04.2019

64 pobrań

Pobierz (pdf, 5.91 MB)

Komunikat 3a_2019.pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.02.2019 do 30.04.2019

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia charakterystykę systemów wód podziemnych na obszarze kraju w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2019 r., opracowaną na podstawie interpretacji wyników obserwacji prowadzonych w ramach funkcjonowania sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych PIG-PIB.

 

W omawianym okresie w większości analizowanych reprezentatywnych punktów obserwacyjnych Monitoringu Wód Podziemnych nastąpił wzrost poziomu wód podziemnych i wydajności źródeł w porównaniu do stanu udokumentowanego w pierwszym kwartale hydrologicznym br.