Materiały Informacyjne państwowej służby hydrogeologicznej

Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Zobacz informację na temat bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w Polsce.

Państwowa służba hydrogeologiczna aktualizuje informację o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju związanego z występowaniem i prognozowaniem niżówki hydrogeologicznej.

Stan zagrożenia utrzymuje się dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Jednocześnie odwołuje się stan zagrożenia dla obszarów w obrębie województwa lubelskiego. - Ostrzeżenie PSH nr 5/2022 z dnia 28 października 2022 r.

 


Dokumenty

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.10.2022 r. do 31.10.2022 r.

48 pobrań

Pobierz (pdf, 2.90 MB)

Komunikat 11a_2022.pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.10.2022 r. do 31.10.2022 r.

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia analizę:
- położenia zwierciadła wód podziemnych
- stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych
- stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym
Analiza obejmuje obszar kraju w okresie od 1 do 31 października 2022 r.

  • W październiku br. obniżenie średniego poziomu wód podziemnych odnotowane zostało głównie w północnej, centralnej, południowej i częściowo wschodniej Polsce i dotyczyło około 53% objętych analizą punktów obserwacyjnych. W przypadku około 42% analizowanych punktów obserwacyjnych nastąpił w tym czasie wzrost średniego położenia zwierciadła wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym. Wyższy, w stosunku do poprzedniego miesiąca, średni poziom wód podziemnych odnotowany został głównie zachodniej, centralnej, wschodniej i południowo-wschodniej części kraju.
  • Wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym w październiku br. utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę. W przypadku ponad 89% punktów obserwacyjnych stan rezerw zasobów przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia.
  • W październiku br. stan zagrożenia hydrogeologicznego, związany z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO) w skali regionalnej, występował na znacznych obszarach województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Niżówka hydrogeologiczna odnotowana została również na pograniczu województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.


Ostrzeżenie PSH nr 5/2022 z dnia 28.10.2022 r. dotyczące sytuacji hydrogeologicznej w kraju Popularny

132 pobrań

Pobierz (pdf, 179 KB)

Ostrzezenie PSH 5-2022.pdf

Państwowa służba hydrogeologiczna aktualizuje informację o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju związanego z występowaniem i prognozowaniem niżówki hydrogeologicznej.

Stan zagrożenia utrzymuje się dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Jednocześnie odwołuje się stan zagrożenia dla obszarów w obrębie województwa lubelskiego.

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.11.2022 - 30.11.2022 Popularny

116 pobrań

Pobierz (pdf, 7.20 MB)

Prognoza-10b-2022.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.11.2022 - 30.11.2022

 

Prognoza oddziaływania zmian położenia zwierciadła, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie 1-30.11.2022 r.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologicznych w nadchodzących tygodniach niżówka hydrogeologiczna będzie się utrzymywała na znacznym obszarze kraju, głównie w północnej i zachodniej części Polski.

Zjawisko to w skali regionalnej prognozuje się w obrębie województw: pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego. Lokalnie niżówka może również rozwinąć się w innych rejonach kraju, w szczególności w województwie łódzkim, świętokrzyskim, lubelskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim.

Największe prawdopodobieństwo wystąpienia niżówki hydrogeologicznej stwierdza się dla województw: pomorskiego, lubuskiego, zachodniej i południowej części województwa zachodniopomorskiego, południowej części województwa wielkopolskiego, północnej i centralnej części województwa dolnośląskiego oraz dla niewielkiego obszaru w południowo- zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego i północno-zachodniej części województwa mazowieckiego.

 

Na obszarach objętych niżówką mogą pojawić się utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.

Prognozowana sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

Wydano Ostrzeżenie PSH nr 5/2022 z dnia 28 października 2022 r. z aktualizacją informacji o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju. Obecnie stan zagrożenia utrzymuje się dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Jednocześnie odwołuje się stan zagrożenia dla obszarów w obrębie województwa lubelskiego.