Materiały Informacyjne państwowej służby hydrogeologicznej

Aktualna sytuacja hydrogeologiczna

Zobacz informację na temat bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w Polsce.

Dokumenty

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.07.2020 - 31.07.2020 Nowy

85 pobrań

Pobierz (pdf, 3.49 MB)

Prognoza 6b_2020.pdf

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.07.2020 - 31.07.2020
Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach.
W okresie od 1 do 31 lipca  2020 roku przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w okresie nadchodzących tygodni prognozuje się występowanie niżówki hydrogeologicznej w obrębie województw:

- wielkopolskiego,
- kujawsko-pomorskiego,
-
mazowieckiego,
- podlaskiego,
- lubelskiego,
- opolskiego
- śląskiego.

W mniejszym stopniu, lokalnie, zjawisko to może występować również na innych obszarach kraju, w tym w szczególności w województwie pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, dolnośląskim, świętokrzyskim i małopolskim.
 
Na obszarach objętych niżówką mogą wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.Obecna sytuacja hydrogeologiczna w kraju określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.05.2020 do 31.05.2020 Popularny

298 pobrań

Pobierz (pdf, 2.30 MB)

Komunikat 6a_2020 (1).pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.05.2020 do 31.05.2020
Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia charakterystykę systemów wód podziemnych na obszarze kraju w okresie od 1 do 31 maja 2020 r., opracowaną na podstawie interpretacji wyników obserwacji prowadzonych w ramach funkcjonowania sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych PIG-PIB.
 

Ostrzeżenie PSH nr 1/2020 Popularny

311 pobrań

Pobierz (pdf, 59 KB)

ostrzezenie-PSH-nr-1-2020.pdf

Państwowa służba hydrogeologiczna aktualizuje informację o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju w związku z występowaniem niżówki hydrogeologicznej. Obecnie stan zagrożenia utrzymuje się dla województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i lubelskiego. Jednocześnie, ze względu na poprawę sytuacji hydrogeologicznej, odwołuje się stan zagrożenia dla województwa łódzkiego i mazowieckiego.