Toggle Tytuł Data Pobierz
Obrazek Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.08.2023 r. do 31.08.2023 r. Nowy Pobierz (pdf, 2.29 MB)
pdf Ostrzeżenie PSH nr 7/2023 z dnia 31.08.2023 Pobierz (pdf, 184 KB)
pdf Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych na okres od 01.09.2023 r. do 30.09.2023 r. Pobierz (pdf, 3.73 MB)
pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.07.2023 r. do 31.07.2023 r. Pobierz (pdf, 2.88 MB)
pdf Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 21(79) luty-kwiecień 2023 Pobierz (pdf, 3.01 MB)