Toggle Tytuł Data Pobierz
Obrazek Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.12.2020 do 31.12.2020 Nowy Pobierz (pdf, 3.79 MB)
pdf Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.01.2021 - 31.01.2021 Pobierz (pdf, 4.95 MB)
pdf Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 18(69) sierpień 2020 - październik 2020 Pobierz (pdf, 3.75 MB)
pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.11.2020 do 30.11.2020 Pobierz (pdf, 3.78 MB)
pdf Ograniczenia środowiskowe w ustalaniu zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych zlewni Biebrzy Pobierz (pdf, 15.96 MB)