Toggle Tytuł Data Pobierz
pdf Ochrona wód na terenach użytkowanych rolniczo 10.10.2019 r. - Zaproszenie na sesję Nowy Pobierz (pdf, 585 KB)
pdf Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 17(64) maj 2019 - lipiec 2019 Nowy Pobierz (pdf, 3.78 MB)
pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.08.2019 do 31.08.2019 Pobierz (pdf)
pdf Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.10.2019 - 31.10.2019 Pobierz (pdf, 3.03 MB)
pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.05.2019 do 31.07.2019 Pobierz (pdf)