Toggle Tytuł Data Pobierz
pdf Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.04.2019 - 31.05.2019 Pobierz (pdf, 18.71 MB)
pdf Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 17(62) listopad 2018 - styczeń 2019 Pobierz (pdf, 2.33 MB)
pdf Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2018 Pobierz (pdf, 4.87 MB)
pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 01.01.2019 - 31.01.2019 Pobierz (pdf, 7.37 MB)
pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 11.12.2018 - 31.12.2018 Pobierz (pdf, 5.33 MB)