Toggle Tytuł Data Pobierz
pdf Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 22(83) luty - kwiecień 2024 Pobierz (pdf, 6.56 MB)
Obrazek Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych na okres od 1.07.2024 do 31.07.2024 r. Pobierz (pdf, 7.07 MB)
Obrazek Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.02.2024 r. do 30.04.2024 r. Pobierz (pdf, 3.58 MB)
pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.03.2024 r. do 31.03.2024 r. Pobierz (pdf, 2.76 MB)
pdf Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 22(82) listopad 2023 - styczeń 2024 Pobierz (pdf, 4.40 MB)