Toggle Tytuł Data Pobierz
pdf Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych TOM 18(66) listopad 2019 - styczeń 2020 Nowy Pobierz (pdf, 2.47 MB)
Obrazek Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.03.2020 - 31.03.2020 Pobierz (pdf, 14.07 MB)
pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.01.2020 do 31.01.2020 Pobierz (pdf, 7.37 MB)
pdf Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej 2019 Pobierz (pdf, 5.29 MB)
pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.12.2019 do 31.12.2019 Pobierz (pdf, 6.63 MB)