Toggle Tytuł Data Pobierz
pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.07.2020 do 31.07.2020 Nowy Pobierz (pdf, 3.59 MB)
pdf Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.08.2020 - 31.08.2020 Nowy Pobierz (pdf, 3.46 MB)
pdf Obszary bilansowe odwodnienia 2019 Nowy Pobierz (pdf, 225 KB)
spreadsheet Obszary bilansowe odwodnienia 2019 Nowy Pobierz (xlsx, 16 KB)
pdf Regiony wodne odwodnienia 2019 Nowy Pobierz (pdf, 81 KB)