Główne Zbiorniki Wód Podziemnych

Prowadzimy działania wspierające ustanowienie obszarów ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych wraz oceną efektywności ochrony zbiorników.

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy  jako wykonawca aktualizacji mapy GZWP w skali 1:500 000 i główny wykonawca Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 podjął się na zlecenie Ministerstwa Środowiska opracowania tematu badawczego: Wstępna waloryzacja Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), w aspekcie oceny wartości ubytkowych zgromadzonych w nich wód, celowości i kolejności wprowadzania zabiegów ochronnych.

Pracę wykonano przy współudziale specjalistów z uczelni wyższych. Wykorzystano m.in. wyniki badań dokumentacji regionalnych zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych, dokumentacje zasobów perspektywicznych wód podziemnych przewidywanych do realizacji dla gospodarki wodnej, dokumentacje hydrogeologiczne GZWP w skali 1:50 000 i Mapę hydrogeologiczną Polski w skali 1:50 000. Ponadto w pracach nad harmonogramem badań GZWP wykorzystano dokumenty Ministerstwa Środowiska „Polityka resortu w dziedzinie hydrogeologii” z 1994 r. i późniejszą jej weryfikację wykonaną przy współudziale ekspertów z PIG w 1998 r.

Opracowano klasyfikację GZWP według wykorzystania zasobów, stopnia przeobrażeń antropogenicznych, odporności na zanieczyszczenia, ekonomicznego aspektu zaleceń ochronnych oraz wskaźników opłat wodnych. W skali 1:50 000 dokonano waloryzacji 55 GZWP udokumentowanych szczegółowo oraz w skali 1:500 000 -  68 zbiorników udokumentowanych przeglądowo.

Podczas prac badawczych w latach 2003-2004 poddano waloryzacji i rankingowi łącznie 125 GZWP, w tym 50 zbiorników udokumentowanych i 75 zbiorników nieudokumentowanych. Waloryzacja wykazała, że udokumentowane GZWP zaliczają się głównie do grupy zbiorników wymagających pilnego ustanowienia obszarów ochronnych. Opracowano mapę wstępnej waloryzacji głównych zbiorników wód podziemnych w skali 1:500 000, zaktualizowano bazę danych GZWP, uwzględniając wyniki badań rankingowych, waloryzacyjnych, i zaktualizowano dane GZWP udokumentowane w skali szczegółowej.

W 2016 roku państwowa służba hydrogogeologiczna zakończyła realizację tego zadania. Zobacz podsumowanie.

Mapa GZWP stan na maj 2015 r.
Ryc. 1. Mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych

Do pobrania

pdf Mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych stan na 01.01.2017 r. (26.91 MB)

Informator PSH: pdf Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce (63.38 MB)

Kontakt

Program odpowiedzialny  w PIG-PIB: Program Kartografia Geologiczna i Geologia Regionalna

Główny Koordynator GZWP
dr Józef Mikołajków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretarz GZWP
mgr Agnieszka Piasecka
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.