Jak przeglądać dane?

Przeglądanie hydrogeologicznych danych przestrzennych można zrealizować na kilka sposobów:

System przetwarzania danych (SPD)

logo spd-pshSPD umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie danych Centralnego Banku Danych Hydrogeologicznych (CBDH, tzw. BankHYDRO), bazy POBORY oraz bazy Monitoring wód podziemnych (MWP). W celu udostępnienia podstawowych informacji została uruchomiona specjalna aplikacja internetowa dostępna pod adresem: https://spd.pgi.gov.pl/PSHv8/Psh.html

Szerszy dostęp do wybranych baz danych (CBDH, MWP, POBORY) można uzyskać poprzez złożenie odpowiedniego wniosku. Szczegółowe informacje w dziale 'Jak zamówić dane?'.

Obsługiwane przeglądarki: Firefox (3.5+), Chrome (10+), IE (7+), Safari (5+)

Kontakt w sprawie aplikacji SPD

 

Przeglądarka mapowa e-PSH

logo e-psh

Przeglądarka mapowa (e-PSH) umożliwia przeglądanie danych przestrzennych dotyczących baz danych hydrogeologicznych:

 • MHP-GUWP - harmonogram realizacji
 • MhP-GUWP - Wydajność
 • GZWP - Główne Zbiorniki Wód Podziemnych
 • JCWPD - Jednolite Części Wód Podziemnych
 • CBDH - otwory  hydrogeologiczne
 • MWP- Monitoring Wód Podziemnych
 • Obiekty mineralne
 • Obszary zagrożone podtopieniami 
 • Pobory
 • Zasoby dyspozycyjne

w oparciu o serwisy sieciowe zgodne z Dyrektywą INSPIRE i jest dostępna pod adresem: https://epsh.pgi.gov.pl/epsh/

Instrukcja dodawania warstw informacyjnych w serwisie:

 • uruchomienie przeglądarki mapowej e-PSH
 • wybranie z górnego paska menu ikonki 'Zdefiniuj źródło danych'
 • wybranie źródła danych z listy serwisów WMS, a następnie potwierdzenie przez naciśnięcie przycisku 'Zarejestruj i wyświetl'
 • wybranie ikonki 'Wyświetl klasy i zapytania' a następnie zaznaczenie, którą klasę lub zapytanie chcemy wyświetlić
 • po potwierdzeniu przyciskiem 'Wyświetl' dane pojawiają się w legendzie i oknie głównym mapy

Przeczytaj artykuł w Przeglądzie Geologicznym na temat przeglądarki mapowej e-PSH.

 

GEOLOGIA - nowa przeglądarka mapowa

baner portal geologiaBazując na usługach mapowych, przeglądarka GEOLOGIA umożliwia dostęp do szczegółowych informacji z największej bazy danych geologicznych – CBDG. Skategoryzowane zakładki pozwalają na szybki dostęp do wielu dziedzin geologii. Ułatwione również zostało sposób przeglądania wyszukanych danych, tzn. możliwe jest przeglądanie w formie tabelarycznej  z funkcjonalnościami  jak sortowanie, filtrowanie a nawet eksport do pliku. Przygotowane i zapisane kompozycje mapowe, mogą być również umieszczane na stronach www poprzez wygenerowanie odpowiedniego kodu.

Przeglądarka GEOLOGIA dostępna jest pod adresem: geologia.pgi.gov.pl

 

GeoLog - mobilna przeglądarka mapowa

baner geologGeoLOG to aplikacja do publicznego udostępniania informacji Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG). Wszystkie geologiczne dane w aplikacji GeoLOG pochodzą z serwera danych przestrzennych CBDG i podzielone są na poszczególne dziedziny.
Dzięki aplikacji GeoLog możliwe jest przeglądanie danych hydrogeologicznych takich jak:

 • Obiekty hydrogeologiczne
 • Monitoring wód podziemnych
 • Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w Polsce 
 • Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP)
 • Jednolite części wód podziemnych w podziale obowiązującym w aktualnym cyklu wodnym - do 2015 r. i na lata 2016 - 2021, wraz z kartami informacyjnymi  w formacie .pdf dla JCWPd
Aplikacja GeoLog dostępna jest pod adresem: https://geolog.pgi.gov.pl 
 
 

Serwisy zewnętrzne - geoportal.gov.pl

GEOPORTAL.GOV.PL udostępnia informacje geoprzestrzenne w formie przekierowań lub wskazań do danych zewnętrznych (dowolne serwisy z danymi przestrzennymi zarejestrowane w systemie) oraz umożliwia funkcjonowania również jako punkt dostępowy do danych wskazujący źródło danych (tzw. „one stop”).

Instrukcja dodawania warstw informacyjnych w serwisie:

 • uruchomienie przeglądarki mapowej na www.geoportal.gov.pl - ikonka 'Mapy' w prawej części serwisu
 • wybranie z górnego paska menu ikonki 'Zdefiniuj źródło danych' (Geoportal) lub 'Dodaj WMS/WMTS' (Geoportal 2)
 • wpisanie adresu URL źródła danych w odpowiednim polu, a następnie potwierdzenie przyciskiem 'Rejestruj' (Geoportal) lub przyciskiem 'Połącz' i 'Dodaj' (Geoportal 2)
 • dane automatycznie dodają się do legendy i pojawiają się w oknie głównym mapy.
 • UWAGA: serwisy WMS w wersji 1.3.0 wyświetlają się poprawnie jedynie w wersji Geoportal 2