Baza danych GIS zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych dla obszaru Polski

Systematyczna aktualizacja informacji dotyczących stanu rozpoznania zasobów wód podziemnych w Polsce jest jednym ze stałych zadań PSH, niezbędnych dla prowadzenia zrównoważonej gospodarki wodnej (art. 380 pkt. 2 oraz 3a ustawy Prawo wodne). Sporządzenie informacji o stanie rozpoznania i zagospodarowania zasobów zwykłych wód podziemnych wymaga zestawienia aktualnego stanu udokumentowania zasobów dyspozycyjnych określonych w trybie zgodnym z ustawą Prawo geologiczne i górnicze (jedynie na niespełna 1% powierzchni kraju, w obszarach nie objętych udokumentowaniem hydrogeologicznym funkcjonują zasoby perspektywiczne oszacowane metodami uproszczonymi).
Prace nad utworzeniem bazy danych GIS dotyczącej zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w Polsce rozpoczęto w 2006 r. Baza jest wykorzystywana na potrzeby:
  • opracowania wykazu zasobów oraz map zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w obszarach bilansowych oraz zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania w jednolitych częściach wód podziemnych (JCWPd);prezentacja w skali 1:800 000 ( pdf zobacz mapę JCWPd - plik.pdf (13.65 MB) oraz pdf mapę obszarów bilansowych - plik.pdf (19.81 MB) ),
  • planowania prac dotyczących rozpoznawania zasobów i przeprowadzania bilansów w rejonach wodnogospodarczych,
  • dokonywania oceny stanu ilościowego wód podziemnych.
Na potrzeby bilansowania wód podziemnych regiony wodne, administrowane przez regionalne zarządy gospodarki wodnej (RZGW), są podzielone na obszary bilansowe, które zostały podzielone na mniejsze jednostki – rejony wodnogospodarcze (PIG, 2007). Przebieg granic obszarów bilansowych oraz rejonów wodnogospodarczych, z uwzględnieniem warunków hydrogeologicznych, dostosowany jest do przebiegu granic zlewni znajdujących się w komputerowej Mapie Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:50 000 (przeczytaj więcej o mapę), stanowiącego materiał referencyjny.

Obszar kraju jest aktualnie (stan na 31.12.2020 r.) podzielony na 109 obszarów bilansowych wód podziemnych, obejmujących łącznie 690 jednostek bilansowych niższego rzędu, tj. rejonów wodnogospodarczych. Baza danych zawiera informacje atrybutowe i geometryczne dotyczące obszarów o udokumentowanych zasobach dyspozycyjnych w latach 1994-2020. Struktura bazy pozwala na aktualizację stanu rozpoznania i wysokości zasobów oraz uwzględnia dokumentacje wykonywane w kolejnych latach.

Tekst: Grzegorz Mordzonek, Elżbieta Przytuła


Przeczytaj artykuł w Przeglądzie Geologicznym na temat pdf Modernizacja bazy danych GIS „Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych” – założenia metodyczne, aktualny stan realizacji (583 KB) .

Udostępnianie danych

Przejdź do treści artykułu: Jak zamówić dane

Przeglądanie danych hydrogeologicznych

logo e psh 100

Kontakt

Zakład odpowiedzialny za prowadzenie Bazy w PIG-PIB/PSH: Zakład Rozpoznawania i Ochrony Wód Podziemnych

kierownik tematu „Aktualizacja, weryfikacja i udostępnianie zasobów informacyjnych bazy danych zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych dla obszaru Polski”: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.