Zamawiający informuje, że od dnia 4 sierpnia 2021 r. postępowania prowadzone przez PIG-PIB zamieszczane są na stronie prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pgi/proceedingsWstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach lub umowach ramowych

 
 


Zamówienia podlegające przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych

 
 


Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych