CENTRALNE ARCHIWUM GEOLOGICZNE

Centralne Archiwum Geologiczne to prowadzone przez Państwowy Instytut Geologiczny główne krajowe archiwum dokumentów geologiczno-środowiskowych i próbek geologicznych, które stanowi podstawę wspomagania działania państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej. Materiały znajdujące się w CAG wspomagają badania geologiczne, planowanie przestrzenne i zarządzanie środowiskiem, służą racjonalnemu wykorzystaniu surowców mineralnych i gospodarce wodnej.

 

Centralne Archiwum Geologiczne gromadzi, konserwuje i udostępnia materiały geologiczne, hydrogeologiczne i geofizyczne, mapy oraz rdzenie wiertnicze. Prowadzi także sprzedaż wydawnictw geologicznych oraz bierze udział w promocji polskiej geologii na targach, sympozjach i różnych konferencjach. CAG ma swoje filie we wszystkich oddziałach regionalnych PIG.

 

Archiwalne zasoby w formie cyfrowej znajdują się w Centralnej Bazie Danych Geologicznych, a dostęp do nich umożliwiają internetowe serwisy:

 

Reklama sklepu internetowego sklep.pgi.gov.pl